Bảng Giá Dịch Vụ Báo Cáo Thuế

STT

Số lượng Hóa đơn (đầu vào + Đầu ra)

PHÍ DỊCH VỤ/THÁNG (VND)

1   Không phát sinh 300.000 đ
2   Từ 01 – 10 hóa  đơn 700.000 đ
3   Từ 11 – 50 hóa  đơn 1.500.000 đ
4   Từ 51 – 100 hóa  đơn 2.000.000 đ
5  Trên 100 hóa đơn  thỏa thuận

Công việc báo cáo thuế

  • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý (nộp tờ khai qua mạng):
  • Báo cáo thuế giá trị gia tăng
  • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Chi tiết vui lòng liên hệ ĐT: 0906 715261 (Ms Nguyệt)