Bảo Hiểm Xã Hội

Mức đóng BHXH, BHTN, BHYT 2023 bao gồm

  • Mức đóng BHXH năm 2023 là 25.5% trong đó: NLĐ đóng 8%, đơn vị đóng 17.5%
  • Mức đóng BHYT năm 2023 là 4,5% trong đó: NLĐ đóng 1,5%, đơn vị đóng 3%
  • Mức đóng BHTN năm 2023 là 2% trong đó: NLĐ đóng 1%, đơn vị đóng 1%

Như vậy, tổng số tiền phải đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 32% trong đó: NLĐ đóng 10,5%, đơn vị đóng 21.5%. Riêng đối với người lao động nước ngoài do không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội 2023 là 30% trong đó: NLĐ đóng 9,5%, đơn vị đóng 20,5%.

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ BHXH 1-5 NV 6-10 NV 6-10 NV
  Phí (VNĐ) 1.500.000 2.500.000 3.000.000

Công việc BHXH:

  • Gửi hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm để được cấp mã đơn vị, hồ sơ bao gồm:
  • Bản sao công chứng GPKD;
  • Tờ khai đơn vị tham gia BHXH TK3 – TS.
  • Báo tăng/giảm lao động bao gồm:
  • HĐLĐ và bảng lương nhân viên;
  • Thông tin nhân viên báo tăng/giảm;
  • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH TK1 – TS.

Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0906 715261 (Ms Nguyệt)