Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

BẢNG BÁO GIÁ
Chúng tôi xin gửi đến Quý khách báo giá dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp và linh hoạt. Với cam kết đem lại giá trị thực sự và hỗ trợ tận tâm, chúng tôi mong được hợp tác cùng Quý khách trong hành trình kinh doanh.

I. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
STT NỘI DUNG THỰC HIÊN GÓI 1 GÓI 2  GÓI 3
1 Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  
2 Khắc dấu tròn + Thông báo mẫu dấu    
3 Đăng bố cáo thành lập    
4 Thủ tục khai thuế ban đầu x
 5 Kê khai thuế môn bài x
 6 Đăng ký bổ nhiệm giám đốc x
 7 Đăng ký bổ nhiệm kế toán x
 8 Đăng ký nộp thuế điện tử x
 19 Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế VAT x x
 10 Đăng ký sử dụng hóa đơn x x
 11 Chữ ký số khai thuế (3 năm) x x
 12 Hóa đơn điện tử 300 số + Phí khởi tạo x x
 
  • TỔNG CHI PHÍ (CHƯA VAT)
1,400,000  2,700.000  5,000,000 
 
  • NGÀY LÀM VIỆC
4-7 NGÀY 4-10 NGÀY 4-15 NGÀY
  1. Đặt biệt: Khi ký hợp đồng dịch vụ kế toán tại An Đức, khách hàng sẽ được miễn phí 1 tháng báo cáo thuế. 
II. THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
STT THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
1 NỘI DUNG DKKD (5 NGÀY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH) Số Tiền(VNĐ)
2 Tên Công ty   Phí thay đổi GP (Nộp Nhà nước) 200,000 
3 Địa chỉ trụ sở chính   Phí bố cáo thay đổi (Nộp Nhà nước) 300,000 
4 Ngành nghề kinh doanh   Phí Dịch vụ 700,000 
5 Người đại diện
TỔNG TIỀN 1,200,000 
STT CƠ CẤU VỐN GÓP KINH DOANH
1 NỘI DUNG DKKD (5 NGÀY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH) Số Tiền(VNĐ)
2  Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập   Phí thay đổi GP (Nộp Nhà nước) 200,000 
3   Thay đổi vốn điều lệ Công ty   Phí bố cáo thay đổi (Nộp Nhà nước) 300,000 
4 Ngành nghề kinh doanh   Phí Dịch vụ 850,000 
TỔNG TIỀN 1,350,000 
STT CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC (10 NGÀY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH) Số Tiền(VNĐ)
2 Doanh nghiệp tư nhân => Công ty TNHH   Phí thay đổi GP (Nộp Nhà nước)  200,000 
3 C.Ty TNHH 1 Thành viên => Công ty TNHH 2 Thành viên   Phí bố cáo thay đổi (Nộp Nhà nước)  300,000 
4 Công ty TNHH 2 Thành viên => Công ty TNHH 1 Thành viên   Phí khắc con dấu  450,000 
5 Công ty TNHH => Công ty Cổ phần   Phí Dịch vụ  1,500,000 
6 Công ty Cổ phần => Công ty TNHH 1 TV
7 Công ty Cổ phần => Công ty TNHH 2 TV
TỔNG TIỀN  2,450,000 
Việc thành lập một công ty không chỉ là việc đăng ký một số giấy tờ và hình thành một cơ cấu tổ chức. Nó đòi hỏi kiến thức về pháp lý, quy định thuế, và quy trình hành chính phức tạp. Chính vì vậy, chúng tôi đặt mục tiêu đồng hành cùng quý khách hàng trong mọi giai đoạn của quá trình thành lập công ty, từ khâu tư vấn ban đầu cho đến hoàn thiện các thủ tục và giấy tờ liên quan.
Dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi bao gồm:
1. Tư vấn và xác định loại hình công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh của quý khách hàng.
2. Soạn hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ cần thiết và tiến hành thủ tục đăng ký tại các cơ quan chức năng.
3. Hướng dẫn về các quy định thuế và công việc liên quan đến thuế sau khi công ty được thành lập.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và bắt đầu