Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Là Gì?

Báo cáo kế toán quản trị là tài liệu cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính về tình hình tài chính của doanh nghiệp, nhằm phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ ngành và nội bộ doanh nghiệp. Đây là một báo cáo nội bộ quan trọng, phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong hiện tại hoặc trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo này tổng hợp thông tin từ các hồ sơ kế toán, bao gồm dữ liệu về giao dịch, chi phí hoạt động, khả năng sinh lời của sản phẩm, doanh số bán hàng theo khu vực, và nhiều thông tin khác. Thông qua báo cáo kế toán quản trị, ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể xác định và hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả cho tương lai.

Khái Niệm Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Báo cáo kế toán quản trị là một công cụ nội bộ không thể thiếu trong việc đánh giá tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về các giao dịch tài chính, chi phí hoạt động, khả năng sinh lời, và nhiều khía cạnh khác liên quan đến hiệu suất kinh doanh. Việc tổng hợp thông tin chi tiết từ các hoạt động kế toán giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định chiến lược chính xác.

Vai Trò Của Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Kế toán quản trị đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin kịp thời và hữu ích cho việc lập kế hoạch kinh doanh và đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Một số vai trò cụ thể của báo cáo kế toán quản trị bao gồm:

 • Hỗ Trợ Dự Đoán Tương Lai: Kế toán quản trị cung cấp các dự báo xu hướng kinh doanh, giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho tương lai.
 • Hỗ Trợ Quyết Định Mua Hoặc Bán: Thông tin về chi phí và khả năng sản xuất giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định mua bán hợp lý.
 • Dự Báo Dòng Tiền: Báo cáo kế toán quản trị hỗ trợ lập ngân sách và phân tích xu hướng, giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả.
 • Hiểu Sự Khác Biệt Về Hiệu Suất: Kế toán quản trị phân tích các phương sai trong hiệu suất, giúp cải thiện các điểm mạnh và quản lý các điểm yếu.
 • Phân Tích Tỷ Suất Sinh Lời: Báo cáo giúp trả lời các câu hỏi về lợi nhuận, xác định các cơ hội kinh doanh có lợi nhất.

Quy Định Về Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Trong Doanh Nghiệp

Theo Khoản 6 Thông tư 53/2006/TT-BTC, hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phù Hợp Với Yêu Cầu Quản Lý Nội Bộ: Hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải được thiết lập phù hợp với nhu cầu cung cấp thông tin quản lý nội bộ của từng doanh nghiệp cụ thể.
 • Đảm Bảo Đầy Đủ Thông Tin: Nội dung của hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và tính so sánh để phục vụ cho việc quản lý, điều hành và ra quyết định kinh tế của doanh nghiệp.
 • Linh Hoạt Và Thích Ứng: Các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán quản trị cần được thiết kế phù hợp với các chỉ tiêu trong kế hoạch, dự toán và báo cáo tài chính, nhưng cũng phải linh hoạt để đáp ứng yêu cầu quản lý của các cấp.

Thời Điểm Lập Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Báo cáo kế toán quản trị có thể được lập bất kỳ khi nào có nhu cầu, phù hợp với yêu cầu và mục đích của ban lãnh đạo. Khác với các báo cáo thông thường có thời gian lập cố định, báo cáo kế toán quản trị linh hoạt và có thể được lập ra theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Chức năng chính của báo cáo kế toán quản trị là cung cấp thông tin hỗ trợ quản lý và ra quyết định, do đó, báo cáo này không bị ràng buộc bởi thời điểm cuối kỳ hay định kỳ cố định mà được lập dựa trên nguyên tắc linh hoạt và đáp ứng nhu cầu thông tin của ban lãnh đạo.

Cấu Trúc Của Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Cấu trúc của báo cáo kế toán quản trị thường bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Báo Cáo Về Doanh Thu, Lợi Nhuận Và Lỗ: Cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, lợi nhuận và các khoản lỗ phát sinh.
 • Báo Cáo Về Hàng Tồn Kho: Phản ánh số lượng và giá trị hàng tồn kho, giúp quản lý hiệu quả nguồn hàng.
 • Báo Cáo Về Giá Thành Sản Phẩm: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành từng loại sản phẩm.
 • Báo Cáo Về Chương Trình Khuyến Mãi: Theo dõi hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và tác động đến doanh thu.
 • Báo Cáo Về Chi Phí: Chi tiết hóa các khoản chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
 • Báo Cáo Về Khoản Vay: Thông tin về các khoản vay và nợ phải trả.
 • Báo Cáo Về Các Khoản Công Nợ: Theo dõi công nợ phải thu và phải trả.
 • Báo Cáo Về Dòng Tiền: Quản lý dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp.

Những nội dung này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cấp quản lý hoạch định sự phát triển tổng thể và giám sát, điều hành hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi việc lập báo cáo phải cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng để phục vụ việc quản lý và ra quyết định.

Quy Trình Lập Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Trong Doanh Nghiệp

Quy trình lập báo cáo kế toán quản trị thường trải qua 5 bước chính:

 1. Thu Thập Thông Tin: Thu thập nhu cầu thông tin từ các đối tượng khác nhau trong doanh nghiệp như giám đốc, ban quản trị, kế toán viên và các phòng ban liên quan.
 2. Đảm Bảo Sự Đồng Nhất Trong Báo Cáo: Thống nhất các khái niệm và định nghĩa trong lĩnh vực kế toán quản trị để đảm bảo tính nhất quán của thông tin.
 3. Cơ Cấu Dữ Liệu Cho Các Phòng Ban: Tổ chức và sắp xếp dữ liệu kế toán một cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của từng phòng ban.
 4. Cung Cấp Dữ Liệu Đầu Vào, Đầu Ra: Đảm bảo thời gian cung cấp dữ liệu kịp thời và chính xác cho các báo cáo kế toán quản trị.
 5. Đề Xuất Phương Án Cho Nhà Quản Trị: Kế toán quản trị không chỉ cung cấp số liệu m