Thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán

Thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều nghiệp vụ kế toán
Thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong nhiều nghiệp vụ kế toán

Tại Hội nghị trao đổi nghiệp vụ ngày 26/3, các đại diện từ Thanh tra Bộ Tài chính chia sẻ nghiệp vụ kế toán và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực., bao gồm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát tài sản, thu nhập và các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; cũng như phòng chống tham nhũng và hành vi tiêu cực.

Về công tác tiếp công dân và khiếu nại, ông Nguyễn Hữu Thịnh từ Phòng Quản lý các vấn đề khiếu nại và tố cáo của công dân tại Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, khi có công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn, nhân viên tiếp công dân sẽ hướng dẫn họ viết đơn. Nếu nội dung không rõ ràng, họ sẽ yêu cầu công dân giải thích thêm. Sau đó, nhân viên sẽ đọc lại nội dung cho công dân nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Nếu công dân trình bày nhiều nội dung, bao gồm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, nhân viên tiếp công dân sẽ hướng dẫn họ thực hiện các thủ tục tương ứng theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin và việc tiếp nhận, ghi chép nội dung này cần được ghi vào Sổ tiếp công dân hoặc nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu về tiếp công dân.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, thẩm quyền được xác định theo các quy định từ Điều 17 đến Điều 25 của Luật Khiếu nại. Theo đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về người có thẩm quyền quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Khi giải quyết khiếu nại lần đầu, thời hạn không được quá 30 ngày, và đối với các trường hợp phức tạp, thời gian này không vượt quá 45 ngày. Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa hoặc đi lại khó khăn, thời hạn được kéo dài lên không quá 45 ngày, và với các vụ việc phức tạp, thời hạn là không quá 60 ngày. 

Ông Phạm An Kiên Trung, từ Phòng Quản lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân, chia sẻ về công tác tố cáo, cho biết rằng việc phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được đẩy mạnh và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3127/QĐ-BTC ngày 09/12/2014 của Bộ Tài chính về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phối hợp trên mọi phương diện công việc: từ việc thể chế hóa văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền và hướng dẫn các quy định, đến giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan và đơn vị; từ hoạt động thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đến đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức; cũng như trong việc thông tin, báo cáo và tổng kết kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính.

Trong những trường hợp khiếu nại hoặc tố cáo phức tạp, Bộ Tài chính thường tạo ra các Đoàn (Tổ) công tác hoặc giao cán bộ của mình để tiến hành xác minh đơn thư. Nếu không thành lập Đoàn (Tổ), các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính trước khi đưa ra đề xuất quyết định. Thanh tra Bộ Tài chính thường tham gia bằng văn bản hoặc trực tiếp tham mưu cho các đơn vị. Ý kiến của Thanh tra Bộ Tài chính được đánh giá và tiếp thu để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường phát biểu kết luận hội nghị.
Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Thanh tra Bộ Tài chính trao đổi về quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Theo ông Đỗ Thành Nam – Phòng Thanh tra giá và các Quỹ tài chính, thủ trưởng cơ quan thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền và quyền hạn xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan thanh tra có quyền xử phạt vi phạm hành chính tối đa theo từng lĩnh vực: Chánh Thanh tra Bộ và tương đương có thẩm quyền xử phạt ở mức tối đa; các cấp dưới như Chánh Thanh tra cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh có thẩm quyền xử phạt dưới 250 triệu đồng; Chánh Thanh tra Sở và các cấp dưới có thẩm quyền xử phạt dưới 50 triệu đồng; và Thanh tra viên có thẩm quyền xử phạt dưới 500 nghìn đồng.

Để phòng ngừa tham nhũng, cần công khai thông tin về tổ chức, hoạt động và áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Ngoài ra, cần quy định rõ quy tắc ứng xử của người có chức vụ, chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, và kiểm soát tài sản thu nhập của họ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chỉ đạo thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, và quy tắc đạo đức. Họ cần là gương mẫu trong việc tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và chịu trách nhiệm nếu xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do họ quản lý.

Bộ Tài chính phê duyệt và ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trước ngày 31/01 hàng năm. Ít nhất 10% cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ được xác minh, và việc chọn người được xác minh sẽ được thực hiện ngẫu nhiên trong vòng 10 ngày.

Người được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau: có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; không được xác minh tài sản, thu nhập trong vòng 4 năm liền trước; không thuộc các trường hợp: đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ xác minh 600 người.

Trong kết luận của Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường đã làm rõ thêm một số điểm được trình bày và trao đổi. Ông nhấn mạnh rằng, hội nghị này là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và thông tin về các quy định pháp luật, đồng thời thảo luận với các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đồng thời, các cơ quan và đơn vị sẽ được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác thanh tra.

Trên đây là một số thông tin mà An Đức đã tóm tắt lại trong buổi hội nghị thanh tra bộ tài chính chia sẽ về kinh nghiệp trong hội nghỉ vừa qua, nếu bạn còn thắc mắc liên hệ ngay <tại đây> với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc sớm nhất.