1. Quy định cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh như thế nào?

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, cá nhân kinh doanh sẽ phải nộp thuế cho mỗi lần phát sinh thuế nếu được coi là cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa chỉ kinh doanh một chỗ cố định.

Trong trường hợp này, cá nhân kinh doanh không thường xuyên ám chỉ đến những người tham gia kinh doanh không đều đặn, không tuân thủ lịch trình cố định hoặc mô hình kinh doanh thường xuyên.

Cá nhân kinh doanh có thể không thường xuyên do nhiều lý do như chỉ tham gia khi có cơ hội, nhu cầu tài chính, hoặc thời gian rảnh. Hoạt động kinh doanh của họ có thể diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, như một dự án đặc biệt hoặc công việc thêm thu nhập, nhưng không tuân thủ một mô hình kinh doanh thường xuyên.

Để được xem là cá nhân kinh doanh không thường xuyên, họ cũng không được có địa điểm kinh doanh cố định. Điều này có nghĩa là họ không có một vị trí cụ thể để thực hiện hoạt động kinh doanh, mà có thể làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau tùy theo nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng giao dịch hoặc dự án kinh doanh.

Yêu cầu cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định nộp thuế theo từng lần phát sinh thuế nhằm đảm bảo công bằng và đồng nhất trong việc thu thuế. Điều này đảm bảo rằng thuế được tính dựa trên từng giao dịch cụ thể, tuân thủ nguyên tắc thuế theo nguồn thu và quy định của pháp luật thuế.

Để thực hiện chính sách này, cần sự quản lý và kiểm soát từ cơ quan thuế để đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn và quy định. Các cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định cần tuân thủ quy định về khai báo và nộp thuế đúng quy trình và thời hạn. Họ phải lập báo cáo thuế cho từng lần phát sinh thuế và đóng góp thuế tương ứng dựa trên số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh.

Cơ quan thuế cần đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc xác định số tiền thuế của cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Để làm điều này, họ sẽ kiểm tra, giám sát và rà soát thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân để đánh giá lượng thuế phải nộp và kiểm tra tính hợp lệ của các khoản khấu trừ và miễn giảm thuế.

Việc áp dụng chính sách thuế theo từng lần phát sinh thuế đòi hỏi sự hỗ trợ từ cơ quan thuế đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Các cá nhân này cần được cung cấp thông tin chi tiết về cách tính và nộp thuế, quy trình khai báo thuế, và các vấn đề liên quan đến tuân thủ quy định thuế.

Theo quy định của Thông tư 40/2021/TT-BTC, cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định sẽ phải nộp thuế theo từng lần phát sinh để đảm bảo tính công bằng và đồng nhất trong việc thu thuế. Cơ quan thuế cần quản lý, kiểm soát, hướng dẫn và hỗ trợ để đảm bảo việc nộp thuế đúng quy trình và đúng hạn.

2. Cách tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế 

Cách tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế 
Cách tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế

Cách này dành cho cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh rõ ràng và không thường xuyên. Cá nhân có thể chọn phương pháp khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 40/2021/TT-BTC dựa trên đặc điểm của hoạt động kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm các địa điểm như cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, và các địa điểm tương tự.

Các trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh bao gồm:

– Cá nhân kinh doanh lưu động: Đây là trường hợp cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh mà không có địa điểm kinh doanh cố định.

Cá nhân là chủ thầu xây dựng tư nhân: Đây là trường hợp cá nhân đóng vai trò chủ thầu trong các công trình xây dựng và cần nộp thuế theo từng lần phát sinh.

– Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”: Các cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn” cũng phải nộp thuế theo từng lần phát sinh.

– Cá nhân có thu nhập là sản phẩm, dịch vụ có nội dung thông tin số, nếu không nộp thuế theo phương pháp kê khai, cũng phải áp dụng phương pháp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Cá nhân kinh doanh không cần thực hiện chế độ kế toán khi nộp thuế theo từng lần phát sinh, nhưng họ phải giữ hồ sơ như hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, và các tài liệu chứng minh về hàng hóa, dịch vụ hợp pháp, và phải xuất trình khi nộp hồ sơ khai thuế.

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh chỉ cần khai thuế khi có doanh thu chịu thuế phát sinh, nhằm đảm bảo chỉ nộp thuế khi kinh doanh và có thu nhập.

3. Hồ sơ khai thuế với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm những gì?

Hồ sơ khai thuế với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm những gì?
Hồ sơ khai thuế với cá nhân nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm những gì?

Theo quy định tại điểm 1 Điều 12 của Thông tư 40/2021/TT-BTC, cá nhân kinh doanh phải nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh, tuân theo quy định tại điểm 8.3 Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế, được ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ

– Tờ khai thuế cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải sử dụng mẫu số 01/CNKD, theo quy định của Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Ngoài ra, còn có các tài liệu đi kèm trong hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh thuế, bao gồm:

+ Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Bản sao thanh lý hợp đồng và biên bản nghiệm thu.

+ Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc hàng hóa, bao gồm:

  • Bảng kê thu mua hàng nông sản (nếu là hàng hóa nông sản trong nước).
  • Bảng kê trao đổi cư dân và hàng hóa mua bán.
  • Hóa đơn từ người bán hàng giao cho (nếu là hàng hóa nhập khẩu mua từ tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh trong nước).
  • Tài liệu chứng minh liên quan (nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất).

Cơ quan thuế có thẩm quyền yêu cầu cá nhân kinh doanh cung cấp bản chính của các tài liệu trên để so sánh và xác nhận tính chính xác của bản sao. Quy định này đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình khai thuế của cá nhân kinh doanh.

Nếu bạn có bất cứ khó khăn nào về các chính sách thuế hay thắc mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến các quy định pháp luật về thủ tục phá sản, các dịch vụ kế toán hay dịch vụ thành lập công ty, chúng tôi đều sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúng tôi cam kết lắng nghe và phản hồi sớm nhất để đảm bảo mọi khó khăn và mâu thuẫn được giải quyết một cách tốt nhất và đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng.