QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (giấy phép kinh doanh hoạt động thể thao) là căn cứ xác định doanh nghiệp/câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp đã đủ điều kiện kinh doanh hoạt. . .

Hồ sơ khôi phục mã số thuế

Người nộp thuế có thể được khôi phục mã số thuế nếu họ đáp ứng các điều kiện được quy định trong Luật Quản lý thuế 2019 và được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 105/2020/TT-BTC. Quy trình khôi phục bao gồm việc nộp hồ sơ đề nghị khôi phục, trong đó bao gồm. . .

Kỳ tính thuế

Kỳ tính thuế là đoạn thời gian được quy định theo luật pháp để xác định số tiền thuế mà cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho ngân sách nhà nước. Việc xác định chính xác kỳ tính thuế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bài viết dưới. . .

Hồ sơ và thủ tục miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu 

Miễn thuế nhập khẩu là chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Việc nắm rõ thủ tục miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu sẽ giúp doanh nghiệp/cá nhân tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng. . .