Cá nhân tự làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân dễ hay khó? Cùng Kế toán An Đức tự làm quyết toán thuế TNCN online vào năm 2024 cho phần thu nhập đã nhận được vào năm 2023. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập. . .

Giao dịch liên kết là gì? 

Với việc ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định 132/2020/NĐ-CP cùng với sự tăng cường quản lý và cưỡng chế của cơ quan thuế, việc kiểm soát các giao dịch liên kết và chống chuyển giá đã trở nên nghiêm ngặt trên toàn quốc Việt Nam. Trong bài viết này, An Đức sẽ. . .

Kiểm soát chi phí là gì

Dù bạn là một chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm rộng lớn hoặc một doanh nhân tràn đầy tham vọng, việc hiểu sâu về kiểm soát chi phí là rất quan trọng để định hình môi trường cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Hãy cùng An Đức khám phá thêm. . .

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, môi trường kinh doanh trở nên ngày càng cạnh tranh hơn, đồng thời đưa ra những thách thức không mong muốn cho các doanh nghiệp. Do đó, việc quản lý và kiểm soát rủi ro là điều cần thiết mà những nhà quản lý doanh. . .

Giá trị tài sản ròng được sử dụng để đánh giá tình trạng tài chính và khả năng quản lý tài sản của cá nhân hoặc tổ chức. Thông qua việc này, người ta có thể thiết lập các chiến lược đầu tư hợp lý nhằm tăng cường giá trị của tài sản hiện có.. . .