Chứng Thực Chữ Ký Số Điện Tử Là Gì?

Chứng Thực Chữ Ký  số Điện Tử Là Gì?

Chứng thực chữ ký điện tử, hay còn gọi là chứng thực chữ ký số, là quá trình mà cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được xác nhận là người ký chữ ký điện tử. Nói cách khác, chứng thực chữ ký số hỗ trợ xác định tính vẹn toàn và nguồn gốc của thông tin trong môi trường điện tử. Chữ ký điện tử được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch điện tử, giao dịch ngân hàng và hợp đồng trực tuyến.

Tìm Hiểu Các Nhà Cung Cấp Và Tổ Chức Chứng Thực Chữ Ký Số điện tử

Theo Luật Giao dịch điện tử 2023, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử bao gồm:

Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Điện Tử Công Cộng

Các tổ chức này cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Ví dụ: Viettel CA, FastCA, FPT CA, BkavCA. Các hoạt động của họ bao gồm:

 • Phát hành và thu hồi chứng thư chữ ký số công cộng.
 • Kiểm tra và duy trì hiệu lực sử dụng của chứng thư chữ ký số công cộng.
 • Cung cấp thông tin liên quan để tiến hành chứng thực chữ ký số công cộng.
 • Liên thông với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia để đảm bảo kiểm tra hiệu lực chữ ký số công cộng.
Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Điện Tử Chuyên Dùng

Các tổ chức này cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng trong các hoạt động chuyên ngành hoặc lĩnh vực cụ thể. Ví dụ:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ.

Điều Kiện Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Công Cộng

1. Điều Kiện Hoạt Động

Theo Điều 11 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 • Được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp chứng thư số.
2. Điều Kiện Cấp Giấy Phép
 • Điều kiện về chủ thể: Doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh theo pháp luật Việt Nam.
 • Điều kiện về tài chính: Ký quỹ từ 5 tỷ đồng trở lên tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam để:
  • Giải quyết rủi ro và đền bù phát sinh do lỗi của doanh nghiệp.
  • Thanh toán chi phí duy trì cơ sở dữ liệu trong trường hợp bị thu hồi giấy phép.
  • Nộp phí duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số nếu cấp lại giấy phép.
 • Điều kiện về nhân sự: Có đội ngũ nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm, bao gồm:
  • Nhân sự chịu trách nhiệm về kỹ thuật, điều hành, quản lý.
  • Nhân viên quản lý an ninh và chăm sóc khách hàng, phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin hoặc điện tử viễn thông.
 • Điều kiện về kỹ thuật: Hệ thống thiết bị kỹ thuật phải đảm bảo:
  • Tính năng cảnh báo và ngăn chặn truy cập bất thường.
  • Thiết kế giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp với môi trường mạng.
  • Lưu trữ thông tin của thuê bao chính xác, cập nhật.
  • Hệ thống phân phối khóa bảo mật cao và duy nhất.
  • Phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục.
  • Kiểm soát sự ra vào trụ sở, nơi đặt thiết bị cung cấp dịch vụ.
  • Trụ sở và thiết bị đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy nổ, chống chịu lũ lụt, động đất.
  • Quy chế chứng thực theo mẫu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
  • Phương án kỹ thuật đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin, tiêu chuẩn bắt buộc.

Trách Nhiệm Của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải:

 • Đảm bảo cung cấp giải pháp đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc.
 • Khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn chữ ký số tiên tiến và phổ biến trên thế giới.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về các dịch vụ chứng thực chữ ký số điện tử, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng nhất.