Chuyển đổi Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc Sang Người Nộp Thuế

Việc chuyển đổi mã số thuế người phụ thuộc sang người nộp thuế là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực quản lý thuế tại Việt Nam, nhằm đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong việc nộp thuế cá nhân. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các quy định, thủ tục cũng như hướng dẫn cụ thể để các cá nhân có thể thực hiện quy trình này một cách hiệu quả.

I. Quy định về việc chuyển đổi mã số thuế người phụ thuộc sang người nộp thuế

Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 30 của Luật Quản lý thuế 2019, mỗi cá nhân được cấp một Mã Số Thuế (MST) duy nhất trong suốt cuộc đời. MST của người phụ thuộc được sử dụng để giảm trừ gia cảnh, nhưng khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, cần chuyển đổi sang MST của người nộp thuế chính.

I. Quy định về việc chuyển đổi mã số thuế người phụ thuộc sang người nộp thuế

Theo Luật Quản lý thuế 2019, mỗi cá nhân được cấp một MST duy nhất trong suốt cuộc đời. MST này dùng để xác định cá nhân trong các hoạt động nộp thuế. Khi một người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế, ví dụ như có thu nhập chịu thuế hoặc có nghĩa vụ phải nộp thuế, MST của người phụ thuộc sẽ được chuyển đổi sang MST của người nộp thuế chính.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 30 của Luật Quản lý thuế 2019:

“… Cá nhân được cấp 1 MST duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để giảm trừ gia cảnh. MST đã được cấp cho người phụ thuộc đồng thời là MST của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.”

Điều này nghĩa là khi người phụ thuộc có thu nhập phải nộp thuế, họ cần chuyển đổi MST từ MST người phụ thuộc sang MST người nộp thuế để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác.

II. Hồ sơ và thủ tục chuyển đổi mã số thuế người phụ thuộc sang người nộp thuế

 1. Hồ sơ chuyển đổi MST người phụ thuộc sang người nộp thuế

  Để thực hiện việc chuyển đổi MST, cá nhân cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  • Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT): Đây là mẫu tờ khai quan trọng để đăng ký MST người nộp thuế.
  • Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân: Bao gồm hộ chiếu, thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc chứng minh nhân dân (CMND) còn hiệu lực.
  • Đơn đề nghị chuyển đổi MST: Đây là bản đơn mà cá nhân phải điền đầy đủ thông tin để yêu cầu chuyển đổi MST từ người phụ thuộc sang người nộp thuế.
 2. Hướng dẫn các bước chuyển đổi MST
  • Bước 1: Điền thông tin vào tờ khai đăng ký thuế 05-ĐK-TCT
   • Họ và tên đăng ký thuế: Ghi chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.
   • Thông tin đại lý thuế (nếu có): Thông tin đại lý thuế sẽ được ghi vào mẫu tờ khai này nếu cá nhân sử dụng đại lý thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế.
   • Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh theo CCCD, CMND hoặc hộ chiếu của cá nhân đăng ký thuế.
   • Giới tính: Nam hoặc nữ.
   • Quốc tịch: Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.
   • Giấy tờ cá nhân: Ghi thông tin về giấy tờ cá nhân (CCCD, CMND hoặc hộ chiếu) của cá nhân đăng ký thuế.
   • Địa chỉ nơi thường trú: Ghi địa chỉ nơi thường trú của cá nhân đã được ghi trên CCCD hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
   • Địa chỉ hiện tại: Ghi địa chỉ nơi ở hiện tại của cá nhân (nếu khác với địa chỉ thường trú).
   • Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại và địa chỉ email để liên hệ khi cần thiết.
   • Cơ quan chi trả thu nhập: Ghi thông tin về cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).
  • Bước 2: Làm đơn đề nghị chuyển đổi MST
   • Lý do đề nghị chuyển MST người phụ thuộc thành MST người nộp thuế.
   • Đơn đề nghị cần ghi rõ nơi gửi là cơ quan thuế quản lý nơi phát sinh nghĩa vụ thuế.
   • Thông tin cá nhân chi tiết: Bao gồm họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ thường trú.
   • Nội dung đơn đề nghị bao gồm MST đã được cấp khi là người phụ thuộc, cơ quan thuế cấp, cơ quan nơi phát sinh nghĩa vụ thuế và cơ quan quản lý thuế.
   • Người đăng ký thuế ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về thông tin đã khai báo.
 3. Cách thức và địa điểm nộp hồ sơ chuyển đổi MST
  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, cá nhân cần nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của cơ quan thuế nơi phát sinh nghĩa vụ thuế. Việc này đảm bảo rằng các tài liệu sẽ được xử lý một cách nhanh chóng và chính xác.

III. Hướng dẫn tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

Để tra cứu MST cá nhân qua mạng, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: Đầu tiên, truy cập vào trang web chính thức của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://www.gdt.gov.vn/.
 2. Chọn mục Tra cứu MST cá nhân: Tại trang chủ của Tổng cục Thuế, bạn sẽ thấy các mục dịch vụ trực tuyến. Hãy chọn mục tra cứu MST cá nhân.
 3. Nhập thông tin cá nhân: Điền đầy đủ thông tin cá nhân yêu cầu như: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD. Đảm bảo các thông tin nhập vào là chính xác và trùng khớp với thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.
 4. Xác nhận thông tin và lấy kết quả: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấn nút tra cứu để hệ thống xử lý và hiển thị kết quả. Nếu thông tin nhập vào chính xác, hệ thống sẽ trả về mã số thuế cá nhân (MST) tương ứng.
 5. Kiểm tra kết quả và cập nhật thông tin nếu cần thiết: Sau khi nhận được kết quả tra cứu, bạn cần kiểm tra xem thông tin MST cá nhân có chính xác không. Nếu có bất kỳ sai sót nào, bạn cần liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cập nhật lại thông tin.

Tình huống khi tra cứu không thành công

Nếu khi tra cứu MST cá nhân mà không hiển thị thông tin hoặc xuất hiện thông báo lỗi, có thể do các nguyên nhân sau:

 • Chưa có MST người nộp thuế: Trường hợp này thường xảy ra khi cá nhân chưa có đăng ký MST để nộp thuế.
 • Thông tin tra cứu không chính xác: Các thông tin nhập vào như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD không chính xác so với dữ liệu của cơ quan thuế.
 • MST của người nộp thuế trùng với MST người phụ thuộc: Điều này có thể xảy ra nếu đã có sự chuyển đổi MST từ người phụ thuộc sang người nộp thuế mà việc cập nhật thông tin chưa hoàn thành hoặc chưa được cập nhật đầy đủ trong hệ thống.

Trong trường hợp này, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế để làm rõ tình trạng thực tế và nhận được sự hỗ trợ phù hợp để giải quyết vấn đề.

Việc chuyển đổi MST từ người phụ thuộc sang người nộp thuế là một quy trình cần thiết để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân. Bằng cách tuân thủ đúng quy trình và thực hiện đầy đủ các thủ tục, cá nhân sẽ không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình quản lý thuế cá nhân.

Việc tra cứu MST cá nhân qua mạng cũng là một phần quan trọng để xác nhận thông tin và nắm bắt được tình trạng hiện tại của mình đối với cơ quan thuế. Qua đó, cá nhân có thể tự tin và chủ động hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm thiểu những rủi ro phát sinh do thiếu sót thông tin.

Bài viết trên cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về quy trình chuyển đổi MST và cách thức tra cứu MST cá nhân, hy vọng sẽ hữu ích và cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn.