Site icon Đại lý thuế An Đức

Dịch vụ Kế Toán Trọn Gói

 STT Loại Hình Kinh Doanh Số lượng Hóa đơn
(Đầu vào + Đầu ra hoặc Hợp đồng Xây Dựng)
Phí dịch vụ/tháng
1  TƯ VẤN   Không phát sinh 400.000 đ
  Từ 01 đến 05 chứng từ 800.000 đ
  Từ 05 đến 10 chứng từ 1.300.000 đ
  Từ 11 đến 20 chứng từ 1.800.000 đ
  Từ 21 đến 30 chứng từ 2.300.000 đ
  Từ 31 chứng từ Thỏa thuân


2

THƯƠNG MẠI &
DỊCH VỤ


  Không phát sinh 500.000 đ
  Từ 01 đến 05 chứng từ 1.000.000 đ
  Từ 05 đến 10 chứng từ 1.500.000 đ
  Từ 11 đến 20 chứng từ 2.000.000 đ
  Từ 21 đến 30 chứng từ 2.500.000 đ
  Từ 31 chứng từ Thỏa thuân


3
SẢN XUẤT
DỊCH VỤ NHÀ HÀNG
DỊCH VỤ VẬN TẢI
DỊCH VỤ DU LỊCH

  Không phát sinh 500.000 đ
  Từ 01 đến 05 chứng từ 1.200.000 đ
  Từ 05 đến 10 chứng từ 1.700.000 đ
  Từ 11 đến 20 chứng từ 2.300.000 đ
  Từ 21 đến 30 chứng từ 2.900.000 đ
  Từ 31 chứng từ Thỏa thuân


4
XÂY DỰNG
(Hợp đồng phát sinh mới
+ Hợp đồng dở dang)


  Không phát sinh 500.000 đ
  Từ 01 đến 02 Hợp đồng (Giá trị <= 500 triệu) 1.500.000 đ
  Từ 03 đến 04 Hợp đồng (Giá trị <= 500 triệu) 2.500.000 đ
  Từ 05 đến 06 Hợp đồng (Giá trị <= 500 triệu) 3.000.000 đ
  Từ 07 đến 09 Hợp đồng (Giá trị <= 500 triệu) 5.000.000 đ
  Thêm 1.000.000 vnđ/tháng cho mỗi hợp đồng tăng thêm từ số 10 trở lên
Lưu ý:
+ Phí trên chưa bao gồm VAT(10%)
+ Phí trên không bao gồm thủ tục xuất nhập khẩu.
+ Phí làm quyết toán thuế  TNDN, TNCN, BCTC cuối năm bằng 01 tháng phí
THỰC HIỆN
Sau khi thu thập Hóa đơn và thông tin hợp đồng từng tháng/quý, chúng tôi tiến hành:
1. Kiểm tra, phân loại hóa đơn chứng từ theo quy định cả cơ quan thuế.
2. Báo cáo Thuế, báo cáo Thuế thu nhập cá nhân,… theo quy định và thời hạn của cơ quan thuế.
3. Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập kho.
4. Lập bảng theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn hàng tháng.
5. Hợp đồng lao động, bảng lương, BHXH
6. Hạch toán kế toán.
7. In sổ đầy đủ và tiến hành lưu sổ sách kế toán, chứng từ theo năm tài chính một cách khoa học, dễ tìm.
8. Báo cáo tài chính năm.
9. Đứng tên nhân viên kế toán cho Doanh nghiệp và Giải trình khi có thanh kiểm tra của Cơ quan thuế.
CAM KẾT:
Luôn bảo mật thông tin khách hàng.
Xem thêm: dịch vụ báo cáo thuế tại đây
Exit mobile version