Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép trung gian thanh toán

Bạn đang tìm hiểu về điều kiện, thủ tục xin cấp giấy phép trung gian thanh toán cho dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán điện tử? Bài viết dưới đây của Kế toán An Đức sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấy phép trung gian thanh toán, điều kiện, thủ tục xin cấp và các thủ tục cần làm sau khi có giấy phép.

Giấy phép trung gian thanh toán là gì?

Giấy phép trung gian thanh toán, hay giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, là giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp cho các tổ chức không phải là ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng. Giấy phép này cho phép các tổ chức cung cấp một hoặc một số dịch vụ trung gian thanh toán như: chuyển mạch tài chính, chuyển mạch tài chính quốc tế, bù trừ điện tử, ví điện tử, hỗ trợ thu hộ – chi hộ, cổng thanh toán điện tử.

Giấy phép trung gian thanh toán là gì?
Giấy phép trung gian thanh toán là gì?

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Các tổ chức muốn được cấp giấy phép trung gian thanh toán cần đảm bảo và duy trì các điều kiện sau:

Điều kiện chung
 1. Điều kiện pháp lý:
  • Có giấy phép thành lập/giấy phép đăng ký kinh doanh, đang hoạt động bình thường.
  • Không trong quá trình sáp nhập, giải thể, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi hoặc phá sản.
 2. Điều kiện về vốn:
  • Đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn điều lệ.
  • Mức vốn điều lệ tối thiểu:
   • 50 tỷ đồng cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ – chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử.
   • 300 tỷ đồng cho dịch vụ chuyển mạch tài chính, chuyển mạch tài chính quốc tế, bù trừ điện tử.
 3. Điều kiện đối với người đại diện pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc:
  • Có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, luật, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin.
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
  • Luôn có ít nhất 1 người đại diện pháp luật tại Việt Nam.
 4. Điều kiện đối với phó giám đốc, phó tổng giám đốc và nhân sự chủ chốt:
  • Có bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.
 5. Điều kiện đối với đề án hoạt động:
  • Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 6. Điều kiện đối với bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật:
  • Bản thuyết minh phải đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin ở cấp độ 3 theo quy định của pháp luật.

Điều kiện riêng

 1. Đối với dịch vụ ví điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ – chi hộ:
  • Phải hợp tác với tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.
 2. Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử:
  • Phải hợp tác với tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan.
  • Đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin ở cấp độ 4.
 3. Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế:
  • Có giấy phép trung gian thanh toán chuyển mạch tài chính còn hiệu lực.
  • Có quy định nội bộ về tiêu chuẩn lựa chọn kết nối các hệ thống thanh toán quốc tế.

Hồ sơ xin cấp giấy phép trung gian thanh toán 

Hồ sơ xin cấp giấy phép trung gian thanh toán 
Hồ sơ xin cấp giấy phép trung gian thanh toán

Hồ sơ xin cấp giấy phép trung gian thanh toán bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép trung gian thanh toán.
 • Đề án cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
 • Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật.
 • Nghị quyết thông qua đề án và bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật.
 • Hồ sơ về nhân sự của người đại diện pháp luật, giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc/phó giám đốc và nhân sự chủ chốt.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức.
 • Văn bản cam kết và các tài liệu chứng minh của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập về việc duy trì giá trị thực có của vốn điều lệ.

Lưu ý: Hồ sơ có thể yêu cầu bổ sung các tài liệu khác tùy theo từng dịch vụ trung gian thanh toán.

Quy trình cấp giấy phép trung gian thanh toán

 1. Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị 2 bộ hồ sơ và 6 đĩa CD hoặc USB lưu trữ bản mềm bộ hồ sơ.
 2. Nộp hồ sơ: Nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Ngân hàng Nhà nước.
 3. Thẩm định hồ sơ: Ngân hàng Nhà nước thẩm định hồ sơ trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 4. Cấp giấy phép: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp giấy phép trung gian thanh toán. Nếu từ chối, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cần thực hiện sau khi có giấy phép trung gian thanh toán

 1. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép:
  • Tổ chức phải cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán đã đăng ký ra thị trường.
  • Thông báo và cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các tài liệu chứng minh hệ thống kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
 2. Kiểm tra thực tế:
  • Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm tra thực tế và có thông báo bằng văn bản về việc tổ chức đáp ứng hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép trung gian thanh toán. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm hoặc cần tư vấn, hãy liên hệ với Kế toán An Đức để được hỗ trợ kịp thời.