Hướng Dẫn Chi Tiết Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Doanh Nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một công việc quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện cuối năm. Bài viết dưới đây của An Đức sẽ giúp bạn hiểu rõ quy trình và cách thực hiện quyết toán thuế TNCN.

I. Quy Định Về Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì? Tại sao phải quyết toán thuế TNCN?

Quyết toán thuế TNCN là việc kê khai số thuế cần nộp thêm, hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ kế tiếp trong một năm tính thuế. Quyết toán thuế nhằm:

 • Tránh bị xử phạt hành chính do không kê khai, quyết toán đúng hạn.
 • Đảm bảo quyền lợi hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa.

2. Không có thu nhập có cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Nếu doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, thì không phải kê khai quyết toán thuế TNCN.

3. Các trường hợp quyết toán thu nhập cá nhân

3.1. Đối tượng quyết toán thuế TNCN

 • Doanh nghiệp
 • Người lao động
 • Ủy quyền quyết toán TNCN

3.2. Các trường hợp quyết toán thuế TNCN

 • Trường hợp 1: Người lao động làm việc và đã nghỉ việc trước thời gian quyết toán. Doanh nghiệp vẫn phải khai quyết toán phần thu nhập đã trả.
 • Trường hợp 2: Người lao động có từ 2 nơi làm việc trở lên. Doanh nghiệp kê khai phần thu nhập đã trả. Người lao động tự kê khai các khoản thu nhập khác.

3.3. Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp và đang làm việc tại thời điểm ủy quyền.
 • Cá nhân chuyển công tác theo quyết định chia, tách, hợp nhất của doanh nghiệp.

3.4. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi quyết toán thuế TNCN?

 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 08/UQ-QTT-TNCN).
 • Chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

4. Các trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN

 • Doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập.
 • Doanh nghiệp giải thể hoặc chấm dứt hoạt động và không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

II. Cách Quyết Toán Thuế TNCN Cuối Năm Cho Doanh Nghiệp

1. Kê khai thuế TNCN online

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Thuế điện tử

Truy cập và đăng nhập vào hệ thống Thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn).

Bước 2: Thực hiện quyết toán thuế TNCN

Có hai cách để kê khai thuế TNCN:

Cách 1: Kê khai trực tuyến

 1. Chọn “Khai thuế” ➞ “Kê khai trực tuyến”.
 2. Chọn thông tin cần kê khai và bấm “Tiếp tục”.
 3. Điền đầy đủ thông tin và chọn “Hoàn thành kê khai”.

Cách 2: Nộp tờ khai XML từ phần mềm HTKK

 1. Chọn “Khai thuế” ➞ “Nộp tờ khai XML”.
 2. Chọn tệp tờ khai ➞ “Ký điện tử” ➞ “Nộp tờ khai”.

2. Thao tác trên phần mềm HTKK

Bước 1: Đăng nhập

Mở phần mềm HTKK, nhập mã số thuế doanh nghiệp để đăng nhập.

Bước 2: Chọn mục kê khai thuế TNCN

Chọn “Thuế TNCN” ➞ “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN”.

Bước 3: Kê khai tờ khai và các phụ lục

 1. Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
 2. Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân tính thuế theo thuế suất toàn phần.
 3. Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Bước 4: Hoàn thiện tờ khai

Kiểm tra lại các thông tin, chọn “Ghi” và “Kết xuất” file XML để nộp tờ khai.

Lưu ý khi thực hiện kê khai

 • Đảm bảo người lao động có mã số thuế TNCN.
 • Thu nhập là tổng số tiền doanh nghiệp chi trả từ 01/01 đến 31/12 của năm.

Bài viết đã cung cấp các bước chi tiết để quyết toán thuế TNCN cuối năm cho doanh nghiệp. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn thực hiện quy trình một cách hiệu quả và đúng quy định.