Khi Nào Phải Xuất Hóa Đơn và Khi Nào Không Cần Xuất Hóa Đơn?

Tất cả các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đều cần nắm rõ quy định về xuất hóa đơn. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về các trường hợp bắt buộc và không bắt buộc xuất hóa đơn, cùng thời điểm và phương thức xuất hóa đơn hiện hành. Đọc thêm để biết thêm chi tiết quan trọng về quản lý giao dịch và tuân thủ pháp luật.

I. Các Trường Hợp Phải Xuất Hóa Đơn

 1. Khái niệm về Hóa Đơn Hóa đơn là tài liệu chứng từ kế toán do người bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ lập để ghi nhận các giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ, và thuế phải nộp.
 2. Cơ Sở Pháp Lý Các quy định chính về xuất hóa đơn bao gồm:
  • Nghị định 51/2010/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung sau này.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về các trường hợp phải và không phải xuất hóa đơn.
 3. Các Trường Hợp Cụ Thể Bắt Buộc Xuất Hóa Đơn
  • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trở lên.
  • Các giao dịch không phân biệt mục đích như hàng mẫu, quảng cáo, tiêu dùng nội bộ, và trao đổi đều phải có hóa đơn.
  • Từ ngày 01/11/2020, tất cả doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

II. Các Trường Hợp Không Cần Xuất Hóa Đơn

 1. Theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC
  • Giao dịch hàng hóa cho đơn vị phụ thuộc, chi nhánh không cần xuất hóa đơn mà thay vào đó sử dụng phiếu xuất kho.
  • Giao dịch hàng hóa cho đại lý bán đúng giá để nhận hoa hồng, chỉ cần sử dụng phiếu xuất kho.
 2. Theo Thông Tư 78/2014/TT-BTC
  • Một số loại hàng hóa như nông sản, thủy sản, sản phẩm thủ công mà người sản xuất trực tiếp bán ra.
  • Các dịch vụ và hàng hóa có giá trị thu hồi dưới ngưỡng cho phép.

III. Thời Điểm Xuất Hóa Đơn

 1. Đối Với Hàng Hóa
  • Thời điểm chuyển giao quyền sử dụng và quyền sở hữu.
 2. Đối Với Dịch Vụ
  • Thời điểm hoàn thành cung ứng dịch vụ.
 3. Đối Với Xây Lắp, Xây Dựng
  • Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình.
 4. Đối Với Điện, Nước, Viễn Thông
  • Không quá 7 ngày kể từ ngày ghi số điện, nước hoặc ngày kết thúc cung cấp dịch vụ.

Kết Luận

Việc xuất hóa đơn là bắt buộc trong hầu hết các trường hợp giao dịch hàng hóa và cung cấp dịch vụ, tuân thủ các quy định pháp luật là điều cần thiết để tránh các vấn đề pháp lý và phạt tiền. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp cụ thể khi không cần phải xuất hóa đơn, như đã được quy định rõ trong các thông tư hướng dẫn.