Mức phạt mất hóa đơn chi tiết và mức phạt

Những kinh nghiệm thực tế và quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC cùng Thông tư 176/2016/TT-BTC đã nêu rõ từng trường hợp xử lý các vấn đề mất, hỏng hóa đơn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về mức phạt khi mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn bán hàng.

Trường hợp mất hóa đơn GTGT đặt in nhưng chưa làm thông báo phát hành hóa đơn

 • Từ 1 – 5 ngày: Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.
 • Từ 6 – 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra sự việc và có tình tiết giảm nhẹ hoặc bị xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
 • Sau ngày thứ 10: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra sự việc.

Trường hợp mất hóa đơn GTGT khi đã làm thông báo phát hành hóa đơn

 • Làm mất các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ: Chỉ bị phạt cảnh cáo.
 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã làm phát hành thông báo nhưng chưa lập hoặc đã lập nhưng khách hàng chưa nhận: Không bị xử phạt tiền nếu hóa đơn chưa đến nơi lưu trữ và trường hợp mất, cháy, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng.
 • Mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập và đã giao cho khách hàng:
  • Nếu người bán đã kê khai nộp thuế và giữa người bán và người mua đã ký hợp đồng, có chứng từ chứng minh giao dịch và có một tình tiết giảm nhẹ thì phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
  • Nếu có hai tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo.
 • Mất liên 1 và 3 lưu tại doanh nghiệp: Bị xử phạt theo Luật Kế toán ở mức 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Người bán tìm được hóa đơn đã mất trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt: Không bị phạt tiền.
 • Thông báo mất nhiều hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng gộp nhiều lần mất hóa đơn vào để báo cáo: Bị phạt theo từng lần mất hóa đơn theo Luật Kế toán.

Trường hợp mất hóa đơn bán hàng mua từ cơ quan thuế

 • Từ 1 – 5 ngày: Nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai với cơ quan thuế kể từ ngày xảy ra sự việc thì không bị phạt.
 • Từ 6 – 10 ngày:
  • Nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai với cơ quan thuế kể từ ngày xảy ra sự việc và có tình tiết giảm nhẹ thì chỉ bị phạt cảnh cáo.
  • Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tối thiểu là 6.000.000 đồng.
 • Sau ngày thứ 10: Phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai với cơ quan thuế kể từ ngày xảy ra sự việc.

Ví dụ: Công ty TNHH A mua hóa đơn vào ngày 10/1 chưa làm thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế nhưng ngày 11/1 lại bị mất hóa đơn không biết lý do. Ngày 13/1, Công ty TNHH A khai với cơ quan thuế về trường hợp mất hóa đơn thì sẽ không bị phạt. Nếu công ty A ngày 17/1 mới đi khai báo mất hóa đơn thì sẽ bị xử phạt hành chính tối thiểu là 6.000.000 đồng.

Hy vọng bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và giúp bạn tránh những vi phạm không đáng có khi xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.