Nghị định 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Nghị định 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và tiền thuê đất trong năm 2024

2024/06/20

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2024/NĐ-CP vào ngày 17/6/2024 (“Nghị định 64”) quy định về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Nghị định 64 có hiệu lực kể từ ngày ký tới ngày 31.12.2024.

Các doanh nghiệp, tổ chức cần chú ý về đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất sau gia hạn cũng như trình tự, thủ tục gia hạn như dưới đây.

1. Đối tượng áp dụng: được chia ra theo 2 tiêu chí như sau.
① Các ngành kinh tế, lĩnh vực áp dụng:
• Sản xuất (xác định theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)
– Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
– Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử…
– Xây dựng
– Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
– Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trù máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị…
– Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP); sản phẩm cơ khí trọng điểm (theo Quyết định số 319/QĐ-TTg)
• Dịch vụ (xác định theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)
– Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản
– Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
– Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim; hoạt động xuất bản; sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc….
– Thoát nước và xử lý nước thải
– Hoạt động phát thanh lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

② Các Doanh nghiệp có qui mô nhỏ và siêu nhỏ
Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021, doanh nghiệp này được xác định như sau:
a. Doanh nghiệp siêu nhỏ
・Lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng
– Tiêu chí: Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 10 người
– Tiêu chí: Tổng doanh thu của năm =<3 tỷ VNĐ, hoặc Tổng nguồn vốn =< 3 tỷ VNĐ
・Lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ
– Tiêu chí: Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 10 người
– Tiêu chí: Tổng doanh thu của năm =< 10 tỷ VNĐ, hoặc Tổng nguồn vốn =< 3 tỷ VNĐ

b. Doanh nghiệp nhỏ
・Lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng
– Tiêu chí: Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 100 người
– Tiêu chí: Tổng doanh thu của năm =< 50 tỷ VNĐ, hoặc Tổng nguồn vốn =< 20 tỷ VNĐ
・Lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ
– Tiêu chí: Số lao động tham gia BHXH bình quân năm =< 50 người
– Tiêu chí: Tổng doanh thu của năm =< 100 tỷ VNĐ, hoặc Tổng nguồn vốn =< 50 tỷ VNĐ

 

2. Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất sau khi được gia hạn:
① Thuế giá trị gia tăng phải nộp (trừ thuế GTGT phát sinh khâu nhập khẩu)
– Đối tượng: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5.2024 đến tháng 9.2024 (với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2024 (với trường hợp kê khai theo quý).
– Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định. Cụ thể:
• Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024 và quý II năm 2024.
• Thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2024.
• Thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2024.
• Thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9 năm 2024 và quý III năm 2024.
Lưu ý: Việc gia hạn chỉ áp dụng với tiền thuế phải nộp của kỳ tính thuế. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT thì vẫn áp dụng theo đúng qui định hiện hành, không được phép chậm trễ.

② Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định.

③ Tiền thuê đất
Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31.10.2024.