Nộp sai tiểu mục thuế có bị tính phạt chậm nộp tiền thuế không?

Nếu người nộp thuế nộp sai tiểu mục thuế, có thể bị áp đặt mức phạt chậm nộp tiền thuế tùy thuộc vào quy định của cơ quan quản lý thuế. Việc này nhấn mạnh sự quan trọng của việc chính xác và đầy đủ khi khai thuế để tránh hậu quả phạt pháp lý.

Các trường hợp phải thanh toán phạt do chậm nộp tiền thuế.

Nộp sai tiểu mục thuế có bị tính phạt chậm nộp tiền
Nộp sai tiểu mục thuế có bị tính phạt chậm nộp tiền

Theo Điều 59, Khoản 1 của Luật Quản lý thuế năm 2019, các trường hợp phải thanh toán tiền phạt do việc chậm nộp bao gồm:

Người nộp thuế chậm thanh toán tiền thuế so với các thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn được ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, hoặc thời hạn theo quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế, làm tăng số tiền thuế phải nộp, hoặc khi cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai thiếu số tiền thuế phải nộp, sẽ phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm. Thời hạn tính tiền chậm nộp sẽ bắt đầu từ ngày kế tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế trong kỳ tính thuế có sai sót hoặc từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu.

Người nộp thuế khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả, hoặc khi cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện số tiền thuế được hoàn trả nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn, sẽ phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả cần thu hồi. Thời hạn tính tiền chậm nộp sẽ bắt đầu từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước.

Trường hợp được thanh toán tiền thuế nợ một cách dần, theo quy định tại Khoản 5, Điều 124 của Luật Quản lý thuế năm 2019.

Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt, nhưng bị truy thu số tiền thuế thiếu, theo quy định tại Khoản 3, Điều 137 của Luật Quản lý thuế năm 2019.

Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 của Điều 142 Luật Quản lý thuế năm 2019.

Cơ quan hoặc tổ chức được ủy nhiệm thu thuế từ cơ quan quản lý thuế, khi chậm chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, và tiền phạt từ người nộp thuế vào ngân sách nhà nước, sẽ phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chậm chuyển theo quy định.

Nếu nộp thuế vào sai tiểu mục, liệu có bị áp đặt phạt chậm nộp tiền thuế không?

Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế gồm những gì?

Dựa trên Công văn số 3489/TCT-KK năm 2008 của Tổng cục Thuế về xử lý tiền phạt chậm nộp do nộp vào tài khoản không đúng quy định.

Dựa trên quy định tại Điều 106 của Luật Quản lý thuế năm 2006, người nộp thuế sẽ bị xử phạt khi có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, hoặc thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp nộp sai tài khoản (ví dụ: tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế 921.03, tài khoản thu ngân sách nhà nước 741) hoặc nộp sai mục, tiểu mục theo Công văn số 2678/CT-QLN&CCNT của Cục Thuế tỉnh Long An, dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu trên hai tài khoản hoặc trên các mục, tiểu mục; cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt chậm nộp đối với các khoản thuế nộp đúng hạn nhưng đã nộp sai tài khoản, mục, tiểu mục.

Theo quy định, trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ không phải chịu phạt chậm nộp tiền thuế. Cơ quan thuế sẽ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định xử phạt chậm nộp.

Để tránh trường hợp tính phạt chậm nộp sai, trước khi phát hành Thông báo hoặc Quyết định xử phạt chậm nộp, Cục Thuế cần tiến hành đối chiếu và xác định chính xác các khoản nợ của người nộp thuế.

Hiện nay, Luật Quản lý thuế 2006 đã được thay thế bởi Luật Quản lý thuế 2019. Tuy nhiên, phần nội dung về “người nộp thuế bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế khi có hành vi chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế” vẫn được duy trì và quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 59 của Luật Quản lý thuế 2019.

Do đó, theo quy định được nêu trên, trong trường hợp đã nộp thuế đúng hạn nhưng nhầm tài khoản, mục, tiểu mục, không bị áp đặt phạt chậm nộp tiền thuế.

Các trường hợp không áp đặt tiền phạt chậm nộp.

Các trường hợp không tính tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế,

Theo Điều 59, Khoản 5 của Luật Quản lý thuế năm 2019, không áp dụng tiền phạt chậm nộp trong các trường hợp sau đây:

Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu phụ, khi thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hợp đồng ký với chủ đầu tư và được thanh toán trực tiếp bởi chủ đầu tư, nhưng chưa nhận được thanh toán, không bị áp đặt tiền phạt chậm nộp.

Số tiền nợ thuế không tính vào phạt chậm nộp là tổng số tiền thuế còn nợ của người nộp thuế, nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

Các trường hợp được quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 55 của Luật Quản lý thuế 2019 không áp dụng tiền phạt chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định; trong thời gian chưa có giá chính thức; trong thời gian chưa xác định được khoản thực thanh toán, cũng như các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan.

Kết luận

Nộp sai tiểu mục thuế không chỉ tạo ra rủi ro về việc bị áp đặt mức phạt chậm nộp tiền thuế mà còn đặt ra những thách thức pháp lý cho người nộp thuế. Việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chính xác trong quá trình khai thuế, đồng thời khuyến khích mọi doanh nghiệp và cá nhân thực hiện quy trình nộp thuế một cách cẩn thận để tránh những hậu quả không mong muốn.

Ngoài ra An Đức còn có các dịch vụ khác như kế toán trọn gói, thành lập công ty bạn có thể tham khảo qua, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc miễn phí.