NHỮNG SAI SÓT TRONG HỒ SƠ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY NĂM 2024

Hồ sơ thành lập công ty năm 2024 cơ bản không khác gì sơ với các năm trước, tuy nhiên có những sai sót trong hồ sơ khi thành lập công ty thường gặp phải. Hôm nay An Đức sẽ tổng hợp và lưu ý qua bài viết dưới đây. 
Dịch vụ thành lập công ty
Dịch vụ thành lập công ty

1. Hồ sơ thành lập công ty năm 2024 gồm những gì?

Khi thành lập công ty năm 2024, công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký thành lập gồm:

– Giấy đề nghị thành lập công ty năm 2024

– Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách thành viên

– Điều lệ công ty

– Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của thành viên, cổ đông và người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Những sai sót khi thành lập công ty năm 2024 

Giấy đề nghị thành lập công ty năm 2024

Nội dung giấy đề nghị thành lập công ty năm 2024 bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

– Thông tin tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, thông tin liên hệ của công ty như điện thoại, địa chỉ email, webstite và số fax.

– Thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty dự kiến, và ngành nghề chính công ty đăng ký hoạt động.

– Thông tin chi tiết về người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp và thông tin về nơi đăng ký thường trú cũng như địa chỉ liên lạc hiện tại của người đại diện theo pháp luật.

– Thông tin về các nội dung đăng ký thuế của công ty như là: họ tên giám đốc, người phụ trách kế toán, thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế….

– Thông tin vốn điều lệ của công ty

Ngoài ra, đối với mỗi loại loại hình doanh nghiệp còn có thêm các thông tin chi tiết về số cổ phần, mệnh giá cổ phần và loại tài sản góp vốn

Những sai sót hay gặp nhất trong giấy đề nghị thành lập công ty là ghi thiếu thông tin đăng ký thành lập công ty. Tại giấy đề nghị người thành lập phải kê khai đầy đủ nhất các thông tin công ty từ tên công ty, địa chỉ công ty và ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Mục người thành lập công ty hay bị sai nhất là danh sách ngành nghề kinh doanh của công ty, theo quy định ngành nghề được lựa chọn từ hệ thống ngành nghề kinh tế được cơ quan nhà nước ban hành, nhưng nhất nhiều người ghi ngành nghề theo cách gọi thực tế.

Ngoài ra, phần hay bị sai sót nhất là số cổ phần và mệnh giá cổ phần khi thành lập công ty cổ phần. Mệnh giá cổ phần bao nhiêu là tùy thuộc vào mỗi công ty lựa chọn nhưng rất nhiêu người hay bỏ qua mục này dẫn tới hồ sơ bị thiếu sót thông tin.

Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách thành viên

Đối với danh sách cổ đông, danh sách thành viên công ty thì người thành lập cần cung cấp cho văn phòng luật sư các thông tin như sau:

– Họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ liên lạc của cổ đông, thành viên công ty

– Thông tin về chứng minh nhân dân và căn cước công dân của mỗi thành viên, cổ đông sáng lập của công ty.

– Thông tin về số vốn góp và tỷ lệ sở hữu vốn góp, cổ phần của mỗi thành viên, cổ đông

Danh sách cổ đông, danh sách thành viên thườn bị sai sót là phần thông tin về vốn, cổ phần của thành viên, cổ đông công ty, theo quy định phải kê khai loại tài sản vốn góp thì phải ghi là Đồng Việt Nam nhưng nhiều công ty lại khai là Tiền mặt dẫn tới Danh sách thành viên khai sai thông tin. Và phần chữ ký của các thành viên, cổ đông trong danh sách, rất bị công ty bỏ sót nhất, tại danh sách các cổ đông, thành viên phải ký vào mục chữ ký thành viên, cổ đông công ty tại vị trí tương ứng với hàng thông tin của mình.

Điều lệ công ty

Điều lệ của cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn yêu cầu phải có tối thiểu các nội dung sau đây:

– Thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có), liệt kê danh sách ngành, nghề kinh doanh của công ty dự kiến kinh doanh, thông tin vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Nêu đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần, thông tin về cơ cấu tổ chức quản lý trong công ty, thông tin về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;

– Quy định về thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty, quy định về căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên.

– Nêu rõ các trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần, nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh, trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty, thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Những sai sót hay gặp trong điều lệ công ty khi thành lập công ty năm 2023 tại rất nhiều điểm về thông tin sai hoặc không đủ nội dung theo quy định. Điều lệ công ty là mục giấy tờ được xem như quan trọng và nội dung nhiều nhất trong tập hồ sơ thành lập công ty. Chính vì vậy, công ty khó tránh khỏi sai sót khi thành lập công ty. Cụ thể như sau:

– Không đầy đủ các nội dung tối thiểu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, có công ty thiếu nội dung về quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông công ty, thiếu quy định về thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty…

– Thiếu chữ ký của cổ đông, thành viên công ty tại phần chữ ký

– Nhập sai thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông như thông tin số căn cước công dân, địa chỉ thường trú hoặc nơi cấp căn cước công dân, lưu ý khi ghi nơi cập ghi rõ là Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội không được ghi là Cục QLHC về TTXH.

– Nhập thông tin danh sách ngành nghề khác so với giấy đề nghị thành lập công ty, lưu ý công ty phải nhập khớp các ngành nghề giữa giấy đề nghị và điều lệ giống nhau.

– Ghi thiếu chức danh của người đại diện theo pháp luật trong điều lệ công ty

Những sai sót trong giấy ủy quyền đăng ký kinh doanh

Giấy ủy quyền là là mục hồ sơ tuy nhỏ không liên quan đến kê khai thông tin thành lập công ty nhưng lại rất hay sai sót và dẫn đến trả hồ sơ lại. Một số lỗi thường gặp trong ủy quyền bao gồm:

– Thiếu thông tin điện thoại và địa chỉ email của bên nhận ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty

– Nội dung ủy quyền chưa đầy đủ hoặc sai mục đích ủy quyền

– Thiếu hoặc sai thông tin của người ủy quyền

3. Tại sao phải cần dịch vụ để tư vấn thành lập công ty năm 2024?

– Thành lập công ty không chỉ là xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Văn phòng luật sư sẽ tư vấn chi tiết cho những người thành lập công ty từ việc điều kiện thành lập của cổ đông/ thành viên công ty / người đại diện theo pháp luật; điều kiện để công ty đặt trụ sở chính có hợp pháp hay không…. Và các thủ tục và quy định sau khi thành lập công ty từ biểu mẫu hồ sơ đến thủ tục về thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh…

– Nếu bạn lựa chọn một đơn vị văn phòng luật uy tín thì bạn không phải lo về việc phải kiểm tra lại giấy tờ chứng từ công ty. Đặt vị trí của khách hàng, văn phòng luật uy tín sẽ tư vấn và lên kế hoạch trước các trường hợp có thể xảy ra để trong trường hợp công ty hoạt động.

– Khách hàng được tư vấn miễn phí các thủ tục có liên quan đến việc thành lập công ty như: Tư vấn quy định thuế cần phải nộp sau khi thành lập công ty và trong quá trình hoạt động kinh doanh; Tư vấn và lên kế hoạch bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu độc quyền) và những vấn đề liên quan đến việc mở rộng thương hiệu của công ty; Tư vấn các thủ tục thay đổi các nội dung kinh doanh của công ty trong quá trình hoạt động như thay đổi vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở chính, tên công ty …..

– Khách hàng được tư vấn các vấn đề pháp lý trong các giao dịch thương mại tránh trường hợp bị rơi vào tình trạng vi phạm quy định pháp luật.

– Rà soát nôi dung hồ sơ, văn bản, hợp đồng kinh tế của công ty và đưa ra phương án xử lý để công ty có kế hoạch.

Từ những điểm quan trọng trên mọi người sẽ biết được nên lựa chọn một tổ chức văn phòng uy tín để làm nền móng để khởi nghiệp Công ty An Đức chúng tôi là một công ty chuyển thành lập công ty uy tín và có kinh nghiệm dày dặn là nơi mà bạn có thể tham khảo.

Bạn cần phải làm gì khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty

Khi bạn đã được hỗ trợ từ văn phòng luật sư thì bạn chỉ cần :

– Đưa nội dung yêu cầu cần tư vấn

– Gửi thông tin cần thiết liên quan đến thành lập công ty sau khi được văn phòng luật tư vấn và yêu cầu thông tin

– Đưa ra những thắc mắc hay những vấn đề bạn chưa rõ và cần được tư vấn

– Nhận hồ sơ và ký hồ sơ

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và dấu công ty

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí, chúng tôi rất mong được đồng hành cùng các bạn trên con đường thành công sắp tới.