Thành lập công ty logistics tại Việt Nam

Việc thành lập một công ty logistics tại Việt Nam là một bước quan trọng trong hành trình kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và vận chuyển hàng hóa. Việc này không chỉ mang lại cơ hội thú vị trong một thị trường đang phát triển nhanh chóng mà còn đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp logistics nói chung.

Thành lập công ty Logistics tại Việt Nam
Thành lập công ty logistics tại Việt Nam

Các mã ngành nghề thành lập công ty logistics

Ngành 4912 có mã ngành chuyên về vận tải hàng hóa bằng đường sắt, bao gồm cả vận tải hàng hóa liên tỉnh, nội thành và ngoại thành

– Ngành 4933 có mã ngành chuyên về vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bao gồm các loại dịch vụ như vận tải hàng hóa thông thường (gồm vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm sản, và hàng hóa thông thường khác), vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng (bao gồm xe bồn chở chất lỏng, cho thuê xe tải có người lái, và vận tải hàng hóa bằng xe động vật hoặc người kéo

. – Mã ngành 5011 bao gồm các hoạt động vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, bao gồm vận tải hành khách ven biển và viễn dương theo lịch trình

Mã ngành 5210 chuyên về hoạt động lưu giữ và quản lý kho bãi cho các loại hàng hóa, bao gồm lưu giữ trong hầm chứa, bể chứa, kho chứa hàng hóa thông thường, kho đông lạnh, và các kho ngoại quan khác.

Mã ngành 5221 chuyên về hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. 

Mã ngành 5222 tập trung vào hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, bao gồm các hoạt động liên quan đến vận tải. Điều này bao gồm hoạt động của cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu, cũng như hoạt động của các cửa ngầm đường thủy. Ngoài ra, mã này còn bao gồm các hoạt động như hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến, hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ và hoạt động của trạm hải đăng.

Mã ngành 5224 chuyên về hoạt động bốc xếp hàng hóa, bao gồm việc xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên phương tiện vận tải, dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành khách từ phương tiện vận tải. Ngoài ra, mã này cũng bao gồm các hoạt động như bốc vác hàng hóa và bốc, dỡ hàng hóa toa xe lửa.

Mã ngành 5229 chuyên về hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bao gồm gửi hàng, sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động. 

Mã ngành 5310 tập trung vào hoạt động bưu chính, bao gồm các công việc theo quy định phổ biến và thống nhất. Hoạt động bưu chính này sử dụng cơ sở hạ tầng chung để tiếp nhận, phân loại, đóng gói, và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực. 

Mã ngành 5320 tập trung vào hoạt động chuyển phát, bao gồm nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty logistics

Điều Kiện + Thủ Tục + Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Logistics - Luật Hùng Phát

Điều kiện về tư cách chủ thể: Theo quy định trong Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ logistics, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics được yêu cầu hoạt động dưới dạng một trong các hình thức doanh nghiệp. 

Điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật: Theo khoản 2, Điều 4 của Nghị định 163/2017/NĐ-CP, quy định rằng các doanh nhân trong lĩnh vực logistics cần thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động kinh doanh thông qua phương tiện điện tử, với kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Ngoài ra, ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về dịch vụ, họ cũng phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.

– Điều kiện pháp định về vốn:

+ Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế theo đường biển, theo Điều 3 của Nghị định 147/2018/NĐ-CP, yêu cầu vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng hoặc có khả năng mua bảo hiểm cho chủ tàu đối với thuyền theo nghĩa vụ quy định. 

+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không hoặc sân bay, theo Khoản 15, Điều 1 của Nghị định 89/2019/NĐ-CP, vốn pháp định là 30 tỷ  với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà ga.

+Điều 5 của Nghị định 47/2011/NĐ-CP doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính phải đáp ứng với . Cụ thể là tối thiểu 2 tỷ với những dịch vụ bưu chính đối với trong nước và 5 tỷ đối với quốc tế.  

Những điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam là:

Đối với việc kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa trong lĩnh vực vận tải biển (ngoại trừ vận tải hàng hóa nội địa):

+ Có thể thành lập các công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong doanh nghiệp.

+ Công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập công ty  hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong các doanh nghiệp.

(ii) Với dịch vụ kinh doanh xắp xếp container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải ,  nhà đầu tư có thể thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong doanh nghiệp. 

(iii) Đối với dịch vụ  kinh doanh xếp dỡ container  nằm trong các dịch vụ phụ vụ hỗ trợ phương thức vận tải ,trừ dịch vụ cung cấp ở sân bay nhà đầu tư có thể thành lập hoặc góp vốn. 

(iv) Đối với kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, nhà đầu tư có thể thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong doanh nghiệp, bao gồm cả vốn góp của nhà đầu tư trong nước. Điều này có thể thực hiện thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

(v) Đối với kinh doanh các dịch vụ khác, bao gồm các hoạt động như kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ chuẩn bị chứng từ dịch vụ lấy mẫu ,xác định trọng lượng và dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; nhà đầu tư có thể thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong doanh nghiệp, kèm theo vốn góp của nhà đầu tư trong nước.”

(vi) Đối với kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc lĩnh vực vận tải đường thủy nội địa và vận tải đường sắt, nhà đầu tư có thể thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49%

(vii) Đối với kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ, có thể thực hiện thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập công ty, góp vốn, mua cổ phần, hoặc đóng góp vốn trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn góp nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%. Công ty phải đảm bảo rằng 100% lái xe của họ là công dân Việt Nam.”.

(viii) Đối với dịch vụ vận tải hàng không, hoạt động sẽ tuân theo  những quy định của pháp luật về hàng không.

(ix) Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật,

+ Đối với những dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ, hoạt động này có thể thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước sau ba năm hoặc dưới hình thức doanh nghiệp, mà không hạn chế vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sau năm năm, tính từ thời điểm nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.

+ Cấm kinh doanh  các dịch vụ về kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.

+ Hoạt động của dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật bị hạn chế trong các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng các quy định quốc tế khác nhau và các điều kiện của ngành dịch vụ logistic thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn áp dụng các điều kiện đầu tư theo quy định. 

Hồ sơ thành lập công ty logistics tại Việt Nam

Kinh Nghiệm Mở Công Ty Logistics Thành Công - Intracom Riverside

– Đơn đề nghị thành lập công ty.

– Bản điều lệ của công ty cổ phần/công ty TNHH với ít nhất 2 thành viên/ Công ty TNHH một thành viên.

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/Danh sách thành viên của công ty TNHH có ít nhất 2 thành viên

– Danh sách người đại diện được ủy quyền cho cổ đông sáng lập/ thành viên công ty/ chủ sở hữu là pháp nhân.

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam có hiệu lực của cổ đông sáng lập/thành viên công ty/chủ sở hữu công ty.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập của tổ chức là cổ đông sáng lập/thành viên/chủ sở hữu của công ty.

– Bản sao công chứng Giấy tờ pháp lý của người đại diện quản lý phần vốn góp đối với cổ đông sáng lập/ thành viên công ty/ chủ sở hữu là pháp nhân.

  • Bản sao công chứng Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài, có hiệu lực của cổ đông/thành viên công ty/chủ sở hữu công ty là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao công chứng Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam của người đại diện theo pháp luật.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư

– Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa công ty và tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, kèm theo giấy giới thiệu của tổ chức đó đối với cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. Hoặc:

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, cùng với bản sao giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền.

Các bước thành lập công ty logistics

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hiện nay, có hai phương thức để nộp hồ sơ thành lập công ty.

Phương thức 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa chỉ nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Phương thức 2: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Công ty tạo một tài khoản, kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 3: Nhận thông báo từ Phòng Đăng ký kinh doanh

Quá trình nhận thông báo phụ thuộc vào hình thức nộp hồ sơ của công ty.

Hình thức 1: Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông báo tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh. Công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Thời hạn nhận thông báo là trong vòng 03 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Hình thức 2: Phòng Đăng ký kinh doanh trả thông báo trên tài khoản của công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công ty truy cập tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để nhận thông báo về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

Bước 4: Nhận kết quả và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty đến bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp lệ phí và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

“Bước 5: Tiến hành thủ tục sau khi thành lập công ty.

Sau khi công ty được thành lập, các thủ tục tiếp theo bao gồm:

  • Khắc dấu tròn cho công ty (dấu pháp nhân).
  • Thực hiện thủ tục in biển hiệu công ty.
  • Mua chữ ký số (Token) của công ty từ nhà cung cấp dịch vụ.
  • Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo quy định.
  • Thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng của công ty đến Chi cục thuế địa phương.
  • Thực hiện đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử và tiến hành quy trình phát hành hóa đơn điện tử của công ty.

Nếu bạn chưa tìm được dịch vụ uy tín để thành lập công ty, chúng tôi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đại lý thuế An Đức với nhiều năm kinh nghiệm thành lập công ty, có thể giúp bạn trong quá trình mới khởi nghiệp hoàn thành tất cả thủ tục một cách nhanh chóng ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ kế toán trọn gói hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề giấy tờ pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp những thắc mắc và tư vấn miễn phí.