Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất năm 2024

Giấy phép kinh doanh là một văn bản pháp lý được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quy định.

Giấy phép kinh doanh thường được yêu cầu khi mở doanh nghiệp mới, thực hiện các thay đổi về thông tin doanh nghiệp, hoặc để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh. Vì một số lý do mà nhiều người muốn thay đổi giấy phép kinh doanh. Hãy cùng An Đức tìm hiểu qua các quy trình thủ tục ở bài viết dưới đây.

Thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp
Thay đổi giấy phép kinh doanh doanh nghiệp

Trường hợp phải thay đổi giấy phép kinh doanh

Khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký hoặc hoạt động của doanh nghiệp phải thay đổi giấy phép kinh doanh:

 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Khi có kế hoạch thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty, bao gồm việc chuyển đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên, chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, hoặc ngược lại, cũng như thay đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện quá trình chuyển đổi này và cập nhật thông tin tương ứng trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi có những thay đổi như chuyển đổi trụ sở chính của công ty, cấu trúc vốn của các thành viên, thông tin liên lạc bao gồm số điện thoại, số fax, email và website của công ty, cũng như thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục pháp lý để cập nhật thông tin mới này trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi quyết định thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc thông tin về cổ đông là người nước ngoài, bao gồm việc thay đổi cổ đông hoặc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn, cũng như cập nhật thông tin về hộ chiếu, hộ khẩu của cổ đông nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh và cập nhật thông tin này trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi có kế hoạch thay đổi vốn điều lệ của công ty, bao gồm việc tăng vốn điều lệ hoặc giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng để điều chỉnh và cập nhật thông tin này trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của công ty, bao gồm việc thay đổi chức danh, thông tin chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu, cũng như thay đổi hộ khẩu hoặc địa chỉ hiện tại của người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục pháp lý để cập nhật thông tin mới này trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký thuế của công ty, bao gồm người phụ trách kế toán, địa chỉ nhận thông báo thuế, thông tin tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế và các thông tin khác liên quan, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thông tin mới này với cơ quan thuế.
 • Khi có sự thay đổi về thông tin của chủ sở hữu trong một công ty TNHH một thành viên, bao gồm việc chuyển nhượng quyền sở hữu, điều chỉnh giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu nếu là pháp nhân, hoặc cập nhật thông tin cá nhân của chủ sở hữu nếu là cá nhân, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh và cập nhật thông tin mới này với cơ quan chức năng.
 • Hộ kinh doanh cá thể phải thay đổi giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi có những thay đổi như thay đổi tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, điều chỉnh vốn kinh doanh, hoặc cập nhật thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh trên giấy phép, cần tiến hành các thủ tục pháp lý để điều chỉnh và cập nhật thông tin này với cơ quan quản lý địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định rằng trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể thông qua nội dung thay đổi, họ phải tiến hành thủ tục thông báo tới cơ quan quản lý kinh doanh của đơn vị.

Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu?

Nghị định số 01 quy định về thẩm quyền xử lý các thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

 • Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể được thực hiện tại Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện nơi có trụ sở của hộ kinh doanh cá thể, theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 01.
 • Việc thay đổi giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện tại Phòng Đăng ký Kinh doanh của tỉnh nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính, theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 01.

Hiện nay, quy trình giải quyết thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mất từ 03 đến 05 ngày cho mỗi lần xem xét hồ sơ mà doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nộp. Do đó, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh thường không tuân thủ đúng quy trình được quy định, dẫn đến việc kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục.

Quy trình thay đổi GPKD hộ cá thể gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Gửi hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Văn phòng UBND huyện.
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký mới cho hộ kinh doanh cá thể.
Để thực hiện quy trình trên, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, được ký bởi chủ hộ kinh doanh.
  • Bản sao biên bản họp của các thành viên trong hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, đối với trường hợp các thành viên trong hộ gia đình là người đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh bao gồm các tài liệu sau:
  • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh, được ký bởi cả chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới hoặc chỉ được ký bởi chủ hộ kinh doanh mới trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.
  • Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh việc mua bán hộ kinh doanh, nếu có, trong trường hợp bán hộ kinh doanh.
  • Hợp đồng tặng cho, nếu có, trong trường hợp tặng cho hộ kinh doanh.
  • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế, nếu có, trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế.
  • Bản sao công chứng của chứng minh thư nhân dân của chủ hộ kinh doanh mới.
  • Bản sao biên bản họp của các thành viên trong hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh, nếu có, trong trường hợp các thành viên trong hộ gia đình là người đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể bao gồm:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, được ký bởi chủ hộ kinh doanh.
  • Bản sao biên bản họp của các thành viên trong hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, nếu có, trong trường hợp các thành viên trong hộ gia đình là người đăng ký hộ kinh doanh.
Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh
Quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh

Quy trình thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ với đầy đủ thông tin đã được giới thiệu trước đó.
 • Bước 2: Gửi hồ sơ thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ được doanh nghiệp hoặc tổ chức doanh nghiệp ủy quyền nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố nơi mà doanh nghiệp có trụ sở chính, thông qua việc nộp trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia.
 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký. Trong quá trình thẩm tra, nếu hồ sơ được chấp nhận, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi.
 • Bước 4: Thông báo thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia. Sau khi hoàn thiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
 • Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Tương tự như thủ tục thành lập công ty, việc thay đổi giấy phép kinh doanh cũng đòi hỏi bạn phải hoàn thiện hồ sơ và nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó chờ nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Để thực hiện điều này, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành và phải có chữ ký của Đại diện pháp luật, thành viên, hoặc cổ đông.