Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Bạn đang thắc mắc về các ưu đãi thuế và lợi ích khác mà doanh nghiệp sản xuất phần mềm có thể nhận được? Hãy cùng An Đức tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Điều kiện ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Điều kiện ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
Điều kiện ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Để nhận được ưu đãi, doanh nghiệp sản xuất phần mềm cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 2. Danh mục sản phẩm phần mềm: sản phẩm phần mềm được sản xuất phải nằm trong danh mục sản phẩm phần mềm do bộ thông tin và truyền thông quy định.
 3. Quy trình sản xuất phần mềm: quy trình sản xuất phần mềm phải theo 7 bước được quy định bởi bộ thông tin và truyền thông. công ty phải tham gia ít nhất một trong hai bước đầu tiên: xác định yêu cầu hoặc phân tích và thiết kế. mỗi công đoạn tham gia phải có tài liệu chứng minh.

Đáp ứng đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp phần mềm sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế và đầu tư.

Ưu đãi thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm hoặc kinh doanh phần mềm đều thuộc diện không chịu thuế gtgt. điều này áp dụng cho cả phần mềm gia công, phần mềm tự sản xuất hay mua để bán, kể cả khi bán phần mềm kèm dịch vụ cài đặt.

Lưu ý: trên hóa đơn, thuế gtgt không ghi và phải gạch bỏ.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Ưu đãi thuế tndn cho công ty sản xuất phần mềm áp dụng cho dự án đầu tư mới, thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Là dự án thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện.
 • Được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện này sẽ được hưởng các ưu đãi thuế TNDN như sau:

 1. Miễn thuế tndn trong 4 năm đầu.
 2. Giảm 50% thuế tndn trong 9 năm tiếp theo.
 3. Áp dụng mức thuế suất thuế tndn 10% trong 15 năm.

Ví dụ cụ thể

Công ty a bắt đầu đầu tư sản xuất phần mềm vào năm 2021. thời gian ưu đãi thuế sẽ được tính như sau:

 • Từ năm 2021 đến 2024: miễn thuế tndn.
 • Từ năm 2025 đến 2033: giảm 50% thuế tndn với thuế suất 10% (chỉ nộp thuế tndn với thuế suất 5%).
 • Từ năm 2034 đến 2035: không được áp dụng ưu đãi thuế tndn nữa và nộp thuế tndn với mức thuế suất 20% như doanh nghiệp thông thường.

Lưu ý

Thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu chịu thuế. sau khi hết thời gian hưởng ưu đãi, để tính thuế tndn, bạn có thể tham khảo bài viết các khoản thuế phải nộp sau khi thành lập công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp phần mềm lưu ý vẫn phải thực hiện đầy đủ các báo cáo, kê khai dù không phát sinh doanh thu.