Kỳ tính thuế là gì? Hồ sơ và thời hạn của kỳ tính thuế

Kỳ tính thuế là đoạn thời gian được quy định theo luật pháp để xác định số tiền thuế mà cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho ngân sách nhà nước. Việc xác định chính xác kỳ tính thuế đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bài viết dưới đây An Đức sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kỳ tính thuế là gì? và hồ sơ, thời hạn của kỳ tính thuế.

Kỳ tính thuế
Kỳ tính thuế

Kỳ tính thuế là gì?

Theo quy định tại khoản 6 của Điều 3 trong Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, kỳ tính thuế là khoảng thời gian dùng để xác định số tiền thuế mà cá nhân hoặc tổ chức phải nộp cho nhà nước, theo quy định của pháp luật về thuế.Cụ thể về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)  và thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay được quy định như sau:

Về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo quy định tại Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, đã được sửa đổi và bổ sung tại khoản 3 của Điều 1 trong Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13, kỳ tính thuế TNCN được quy định cụ thể như sau:

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các cá nhân cư trú tại Việt Nam được quy định như sau:

 • Kỳ tính thuế theo năm áp dụng cho nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập từ tiền công, tiền lương.
 • Kỳ tính thuế tính theo từng lần phát sinh khoản thu nhập áp dụng cho các thu nhập từ đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn (trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ quà tặng; thu nhập từ thừa kế.
 • Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với các thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Kỳ tính thuế đối với các cá nhân không cư trú tại Việt Nam được tính theo mỗi lần có phát sinh nguồn thu nhập và áp dụng cho tất cả các loại thu nhập chịu thuế.

Về kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo quy định tại Điều 5 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, kỳ tính thuế TNDN được xác định như sau:

 • Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, trừ trường hợp áp dụng kỳ tính thuế TNDN trên mỗi lần có phát sinh thu nhập.
 • Kỳ tính thuế TNDN theo mỗi lần phát sinh thu nhập áp dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài sau đây:

Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam phải nộp thuế đối với các thu nhập phát sinh tại Việt Nam mà không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của họ tại cơ sở thường trú.

Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam phải thực hiện nộp thuế đối với các thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN và quyết định chuyển đổi kỳ tính thuế, họ có thể lựa chọn một trong hai phương thức sau:

 • Lựa chọn ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế, nhưng không được hưởng ưu đãi của năm thực hiện việc chuyển đổi kỳ tính thuế. Thay vào đó, họ sẽ được hưởng ưu đãi trong năm tiếp theo.
 • Hoặc họ có thể chọn nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi đối với năm thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế, và sau đó sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan trong năm tiếp theo.

Hồ sơ và thời hạn nộp của kỳ tính thuế

Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế

Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 của Luật Quản lý thuế năm 2019, hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Hồ sơ khai thuế hàng năm bao gồm các giấy tờ sau: Tờ khai thuế hàng năm và các tài liệu khác liên quan đến việc xác định số tiền thuế mà cá nhân hoặc tổ chức phải nộp.
 • Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm bao gồm các giấy tờ sau: Tờ khai quyết toán thuế hàng năm, báo cáo tài chính năm và tờ khai giao dịch liên kết, cùng các tài liệu khác liên quan đến việc quyết toán thuế.
Hồ sơ và thời hạn của kỳ tính thuế
Hồ sơ và thời hạn của kỳ tính thuế

 Thời hạn nôp thuế của kỳ tính thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 44 của Luật Quản lý thuế năm 2019. Theo quy định này, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế có kỳ tính thuế theo năm được xác định như sau:

 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch/năm tài chính.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 tính từ ngày kết thúc của năm dương lịch.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán của các hộ và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là ngày 15/12 của năm trước liền kề.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới kinh doanh là 10 ngày tính từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Trên đây là một bài viết về Khái niệm Kỳ tính thuế, cùng với thông tin về hồ sơ và thời hạn liên quan. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích.