Hỏi Đáp Về Thuế

HỎI: Kính gửi Bộ Tài Chính Năm 2022 tôi có thu nhập phát sinh thuế , tôi có làm hoàn thuế vào ngày 08/04/2023 , hiện hồ sơ hoàn thuế Cơ quan thuế đã chấp nhận và gửi quyết định hoàn thuế vào email cho tôi MST : 8415966966 Số thông báo : 62/QD-CCT-KDT Nhưng tới nay đã quá 14 ngày vẫn chưa nhận được số tiền thuế nộp dư vào tài khoản ngân hàng, Kính mong Bộ Tài Chính giải đáp thắc mắc, Trân Trọng
ĐÁP:

 Ngày 24/4/2023, Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái (gọi tắt là Chi cục Thuế) đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2022 của ông Trần Tuấn Hải và có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế. Ngày 26/04/2023, Chi cục Thuế đã ban hành quyết định hoàn thuế TNCN gửi cho ông Trần Tuấn Hải, đồng thời tạo lệnh hoàn tiền chuyển điện tử sang Kho bạc huyện Ninh Sơn. Ngày 11/5/2023 ông Trần Tuấn Hải có điện thoại đến Chi cục Thuế phản ánh chưa nhận được tiền hoàn thuế.

Nguyên nhân: Do sơ suất, Kho bạc nhà nước huyện Ninh Sơn sót lệnh hoàn nên chưa thực hiện hoàn thuế kịp thời cho ông Trần Tuấn Hải.

Khắc phục: Ngay sau khi phát hiện sai sót, Chi cục Thuế đã kịp thời liên hệ và Kho bạc đã hoàn trả hồ sơ, đồng thời Chi cục Thuế thực hiện lại lệnh hoàn tiền ngay trong ngày 11/5/2023. Ngày 12/5/2023, ông Hải đã xác nhận nhận được số tiền hoàn thuế chuyển vào tài khoản ông Hải.

Qua sự việc nêu trên, Bộ phận hoàn thuế thu nhập cá nhân của Chi cục Thuế xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc theo dõi, cập nhật lệnh hoàn để phối hợp với Kho bạc, Ngân hàng giải quyết hoàn thuế kịp thời theo quy định.

(Theo: https://mof.gov.vn/)

HỎI: Công ty tôi là nhà phân phối hàng hóa cho Công ty A , hợp đồng phân phối có điều khoản về chi hộ CKTM cho khách hàng mua hàng hóa của Công ty A mà công ty tôi phân phối. Hóa đơn chi hộ CKTM được xuất sau khi tổng kết chương trình bán hàng của tháng. Công ty A sẽ xuất hóa đơn chi hộ về cho bên công ty tôi và cấn trừ công nợ với công ty tôi, công ty tôi sẽ thay mặt Công ty A chi số tiền CKTM này cho khách hàng.

Xin cho hỏi, hóa đơn chi hộ này có phải kê khai GTGT đầu vào và xuất GTGT đầu ra khi chi tiền cho khách hàng hay không? Hay chỉ cần lập sổ theo dõi thu – chi hộ?

ĐÁP:

HỎI: Kính gửi Cục thuế! Hiện công ty chúng tôi có xuất hóa đơn số 01 nhưng do bị sai số lượng và đơn giá nhưng tổng giá trị hóa đơn không sai. (Số lượng 1, đơn giá 226.000.000 thành tiền cả VAT 248.600.000). Sau đó chúng tôi có xuất các hóa đơn điều chỉnh như sau: Hóa đơn điều chỉnh số 1: Số lượng 226, đơn giá 226.000.000 thành tiền cả VAT 56.183.600.000 Hóa đơn điều chỉnh số 2: Số lượng 1, đơn giá 226.000.000 thành tiền cả VAT 248.600.000 Hóa đơn điều chỉnh số 3: Số lượng 226, đơn giá 1.000.000 thành tiền cả VAT 248.600.000 Hóa đơn điều chỉnh số 4: Tổng tiền -56.680.800.000 Hóa đơn điều chỉnh số 5: Điều chỉnh nội dung Điều chỉnh thông tin đơn vị tính : Điểm , số lượng : 226, đơn giá: 1.000.000 của hóa đơn số 00000002 ký hiệu C23TBG ngày 30/01/2023 Hóa đơn điều chỉnh số 6: Điều chỉnh tăng số lượng từ 1 thành 226. trường thành tiền để trắng. Hóa đơn điều chỉnh số 7: Điều chỉnh giảm đơn giá từ 226.000.000 thành 1.000.000. Trường thành tiền để trăng. Hóa đơn điều chỉnh số 8: Điều chỉnh bổ sung đơn vị tính là Điểm. Các trường khác để trắng. Hỏi: Vậy bây giờ kê khai với người mua thế nào? Người bán kê khai thế nào? Chúng tôi cần phải làm thế nào để cho đúng quy định của thông tư 78. Trân trọng cảm ơn!

ĐÁP:

 

(Theo: https://mof.gov.vn/)