Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và các thủ tục khi thực hiện chuyển đổi

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, một số doanh nghiệp có sự thay đổi cơ cấu về nhân sự, các nhà đầu tư mà phải dẫn đến không đủ điều kiện để duy trì loại hình doanh nghiệp đó, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi về một loại hình doanh nghiệp phù hợp. Vậy thì muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì phải làm sao? Hôm nay hãy cùng An Đức tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này qua bài viết dưới đây.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào? Nguồn: Internet
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào? Nguồn: Internet

I. Khái niệm, hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngay từ lúc doanh nghiệp bắt đầu đăng ký thành lập, bước đầu tiên cần xác định đó là loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp. Đó có thể là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,.. Chuyển đổi doanh nghiệp được hiểu là hình thức tổ chức cơ cấu lại loại hình doanh nghiệp ban đầu thành loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp với quy mô phát triển, duy trì hoạt động công ty.

Có các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau:

 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

II. Một số trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nguồn: Internet
Các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nguồn: Internet
  • Đối với Công ty TNHH Một thành viên:

Chuyển đổi khi chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần vốn góp thuộc sở hữu của mình tại Công ty cho một hoặc một số người khác;

– Tiếp nhận thêm thành viên mới.

  • Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

– Không đám ứng đủ điều kiện về số lượng thành viên là từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân;

– Theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên.

  • Đối với Công ty Cổ phần:

– Không đám ứng đủ điều kiện về số lượng cổ đông từ 03 cổ đông là tổ chức, cá nhân trở lên;

– Theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

  • Đối với Doanh nghiệp tư nhân: theo Quyết định của chủ Doanh nghiệp tư nhân

III. Điều kiện khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khi thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các công ty cần lưu ý điều kiện về số lượng thành viên, cổ đông là tổ chức, cá nhân tại công ty đối với loại hình doanh nghiệp mà công ty muốn chuyển đổi theo sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo nếu đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây:

– Chuyển đổi bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức/cá nhân khác;

– Chuyển đổi bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

Chuyển đổi công ty cổ phần – TNHH 1TV

– Công ty cổ phần chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định.

– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

– Một tổ chức/ cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

Chuyển đổi công ty cổ phần thành – TNHH 2 Thành viên

– Chuyển đổi sang công ty TNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi sang công ty TNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân – TNHH

– Có đủ các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp mới nhất

– Chủ công ty tư nhân phải là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên

– Chủ công ty tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

– Chủ công ty tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của công ty tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

– Chủ công ty tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của công ty tư nhân.

IV. Thành phần hổ sơ, trình tự thực hiện

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nguồn: Internet
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nguồn: Internet

1. Thành phần hồ sơ

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty mà doanh nghiệp muốn chuyển đổi;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân, tổ chức;
  • Quyết định, Nghị quyết của Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty TNHH, Công ty Cổ phần;
  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;
  • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân/phần vốn góp/cổ phần; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân/phần vốn góp/cổ phần; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
  • Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  • Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
  • Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điền đầy đủ các thông tin;

Bước 2: Nộp hồ sơ, lệ phí tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục sau khi chuyển đổi như: khắc dấu, thông báo thay đổi thông tin hóa đơn,… 

Kết luận

Trên đây là một số thông tin về trường hợp doanh nghiệp muốn chuyển đổi qua loại hình khác, An Đức hy vọng mang đến  một số thông tin hữu ích đến người đọc, chúng tôi là một công ty chuyên thành lập công ty và dịch vụ báo cáo, với đội ngũ chuyên nghiệp, giá cả hợp lý, với mong muốn được đồng hành cùng các bạn trên con đường phát triển tới thành công, có điều gì cần thắc mắc và muốn tư vấn miễn phí thì liên hệ ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 0967181178.