Kinh doanh trên TikTok có cần đóng thuế không?

Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên TikTok Shop cũng phải tuân thủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế doanh nghiệp, tùy thuộc vào cách tổ chức kinh doanh của họ và mức thu nhập họ thu được.

Kinh doanh trên TikTok có phải đóng thuế không
Kinh doanh trên TikTok có phải đóng thuế không

Hình thức đóng thuế khi kinh doanh trên TikTok Shop

TikTok đã đăng ký thuế tại Việt Nam, điều này có nghĩa là họ đã cam kết tuân thủ các quy định thuế của quốc gia này. Hình thức đóng thuế khi bán hàng trên TikTok Shop có thể được chia thành hai trường hợp chính:

  1. Tự đóng thuế cá nhân: Đối với các cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ kinh doanh trên TikTok Shop, họ có thể tự đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của cơ quan thuế. Điều này có thể bao gồm việc đăng ký kinh doanh, báo cáo thu nhập và đóng thuế theo biểu mẫu và quy trình được quy định.
  2. Giao dịch trực tiếp qua TikTok: TikTok có thể thực hiện việc trừ thuế trực tiếp từ các giao dịch được thực hiện trên nền tảng của họ. Điều này có thể áp dụng cho các khoản phí hoặc hoa hồng được trừ trực tiếp từ các giao dịch bán hàng trên TikTok Shop. Thông thường, TikTok sẽ có các chính sách và quy định cụ thể về việc tính toán và trừ thuế từ các giao dịch này.

Lưu ý:

Sau khi TikTok nhận được thông tin về mã số thuế, họ sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh mã số thuế đó (thường mất khoảng 24 giờ). Trong thời gian này, nếu gian hàng tiến hành các giao dịch, TikTok sẽ vẫn thu 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 5% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ các giao dịch này. Số tiền thuế này sẽ không được hoàn lại trừ khi yêu cầu hoàn lại tất cả số tiền đã thanh toán trước theo các điều khoản thanh toán của TikTok.

Quy định về các khoản thuế phải nộp khi bán hàng trên TikTok Shop

Nếu bạn đã đăng ký thuế tại Việt Nam và TikTok đã xác minh mã số thuế của bạn, bạn sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đối với việc tính toán, kê khai và nộp các khoản thuế như thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của cơ quan thuế Việt Nam. TikTok sẽ không thu thêm bất kỳ khoản thuế nào từ các giao dịch của bạn trên nền tảng của họ sau khi mã số thuế của bạn đã được xác minh.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh trên TikTok Shop

Nếu cá nhân hoặc hộ kinh doanh có tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop trong năm dương lịch vượt qua ngưỡng 100 triệu đồng, họ sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), và lệ phí môn bài. Ngược lại, nếu tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên TikTok Shop của cá nhân hoặc hộ kinh doanh trong năm dương lịch dưới 100 triệu đồng, thì không cần phải đóng ba loại thuế này.

➤ Về thuế GTGT, thuế TNCN:

Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN = Số thuế TNCN phải nộp

Trong đó:

  • Tỷ lệ thuế cho bán hàng online là 1% cho thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 0,5% cho thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
  • Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN (trong trường hợp chịu thuế) là tổng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ, hoa hồng, công việc, và bán hàng trong kỳ thuế từ các hoạt động kinh doanh.
  • Nếu người bán không thể xác định được doanh thu để tính thuế khoán hoặc đã xác định nhưng không phù hợp với thực tế, cơ quan thuế sẽ xác định số thuế phải nộp bằng cách ước lượng thuế.

 Đối với doanh nghiệp trên TikTok Shop

Nếu loại hình kinh doanh của bạn trên nền tảng TikTok Shop được xem là một doanh nghiệp, ngoài thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và lệ phí môn bài, bạn cũng cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

➤ Về thuế giá trị gia tăng:

Tùy thuộc vào mức doanh thu hàng năm của doanh nghiệp, có thể có hai phương pháp khác nhau để nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể:

  1. Nếu doanh thu hàng năm của doanh nghiệp dưới 1 tỷ đồng: Doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo tỷ lệ giá trị gia tăng. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ tính thuế GTGT dựa trên tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
  2. Nếu doanh thu hàng năm của doanh nghiệp từ 1 tỷ đồng trở lên: Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể chuyển sang áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền GTGT đã nộp trước đó khi mua các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến việc sản xuất hoặc kinh doanh của mình.

Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào = Số thuế GTGT phải nộp
Công thức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hai cách thực hiện: tính trực tiếp trên số thuế giá trị gia tăng hoặc tính trực tiếp trên doanh thu.

Trường hợp tính trực tiếp trên GTGT:
Số thuế GTGT phải nộp = 10% x Giá trị gia tăng = Số thuế GTGT phải nộp
Trong đó: Giá trị gia tăng = Giá hàng hóa bán ra – Giá hàng hóa mua vào =  Giá trị gia tăng

Trường hợp tính trực tiếp trên doanh thu:
Số thuế GTGT phải nộp = Thuế suất thuế GTGT x Giá hàng hóa bán ra =Số thuế GTGT phải nộp
Trong đó: Thuế suất thuế GTGT là 1%.

➤ Về thuế thu nhập cá nhân:

Đây là loại thuế doanh nghiệp nộp thay cho thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp có phát sinh trả lương cho người lao động (NLĐ) và thu nhập tính thuế của NLĐ lớn hơn 0. Cách tính thuế TNCN sẽ phụ thuộc vào việc NLĐ mà doanh nghiệp cần nộp thuế thay là cá nhân cư trú hay không cư trú.

  • Đối với người lao động là cá nhân lưu trú

Doanh nghiệp tiến hành tính thuế TNCN dựa trên công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất = Số thuế TNCN phải nộp

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – Các khoản giảm trừ – Các khoản được miễn thuế = Thu nhập tính thuế

Đối với NLĐ là cá nhân không cư trú:

Doanh nghiệp tính thuế TNCN cho NLĐ không thuộc cá nhân cư trú theo công thức:

Thu nhập tính thuế x 20% Thuế suất = Số thuế TNCN phải nộp

Loại thuế này được xác định dựa trên lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý.

Dưới đây là công thức tính thuế TNDN:

Thuế suất thuế TNDN (*) x (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập lũy khoa học & công nghệ (nếu có)) =Thuế TNDN phải nộp

Thuế suất thuế TNDN (thuế suất thông thường) là 20%.

Thu nhập chịu thuế – (Các khoản lỗ được kết chuyển + Thu nhập được miễn thuế) = Thu nhập tính thuế
Doanh thu – Các khoản chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác = Thu nhập chịu thuế

➤ Về lệ phí môn bài:

Căn cứ để xác định mức thuế môn bài phải nộp hàng năm của doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop là vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nếu vốn điều lệ của công ty là trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài cần nộp là 3.000.000 đồng/năm. Nếu vốn điều lệ của công ty là từ 10 tỷ đồng trở xuống, mức thuế môn bài cần nộp là 2.000.000 đồng/năm
Lưu ý:

Doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop được miễn lệ phí môn bài trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp mới thành lập: Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập. Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Miễn lệ phí môn bài trong 3 năm, tính từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Căn cứ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy vào hành vi vi phạm về việc nộp hồ sơ khai thuế khi bán hàng trên TikTok, quy định về mức xử phạt sẽ khác nhau.