GIẤY PHÉP DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP?

Các doanh nghiệp mới thành lập trước khi bước vào quá trình hoạt động chính thức, cần phải có giấy cấp phép hoạt động của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền. Vậy giấy phép thành lập doanh nghiệp là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp? Giấy phép kinh doanh có thời hạn bao lâu? Các hình thức giấy phép thành lập doanh nghiệp, thời gian cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp là bao lâu? Cùng tìm hiểu với An Đức qua bài viết dưới đây. 

1. Giấy phép thành lập doanh nghiệp là gì?

Giấy phép thành lập doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty) là một loại giấy tờ có hiệu lực pháp lý để chứng minh doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Giấy phép này được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sau khi các thủ tục liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp đáp ứng chi tiết, đầy đủ và hoàn tất.

Giấy phép thành lập công ty giúp doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu tên, sổ giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật, đồng thời giấy phép còn giúp các cơ quan nhà nước quản lý và theo dõi việc kinh doanh, quá trình tham gia bảo hiểm,… của doanh nghiệp dễ dàng, chính xác hơn.

Hiện nay, có 2 mẫu giấy phép thành lập doanh nghiệp là: Giấy phép hộ kinh doanh cá thể và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp gồm Sở Kế Hoạch Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở và phòng kinh tế Quận/Huyện.

  • Đối với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi Sở kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ sẽ tiến hành cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với giấy phép hộ kinh doanh cá thể các hộ kinh doanh cá thể sẽ đi đến phòng kinh tế của Quận/Huyện để đăng ký.

Theo Điều 28, luật thành lập doanh nghiệp 2020, nội dung của giấy phép thành lập doanh nghiệp thường chứa các thông tin về:

  • Tên doanh nghiệp và mã số thuế hoạt động của doanh nghiệp.
  • Địa chỉ trụ sở của công ty.
  • Ngành nghề kinh doanh.
  • Mức đăng ký vốn và số lượng cổ phần/phần vốn điều lệ tương ứng.
  • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên trong ban quản trị/ban giám đốc.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm Công ty tư nhân và công ty cổ phần.
  • Ngoài ra, giấy phép còn có thể chứng nhận các thông tin khác như số điện thoại, website, email, mã số thuế và các thông tin khác liên quan đến hoạt động của công ty.

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp?

Hai cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp là :Sở kế hoạch – đầu tư và Phòng kinh tế của quận/ huyện cấp. Trong đó:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: là giấy tờ được cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư sau quá trình thẩm định và xác minh tính hợp lệ của hồ sơ.
  • Giấy phép kinh doanh cá thể: là giấy tờ được cấp bởi Phòng kinh tế của quận/huyện khi đã chấp nhận đơn xin cấp phép từ hộ kinh doanh cá thể.

3. Giấy phép kinh doanh có thời hạn bao lâu?

Thời hạn bao lâu của giấy phép kinh doanh sẽ tùy thuộc vào từng loại ngành nghề đăng ký kinh doanh.

  • Đối với các ngành nghề không yêu cầu điều kiện, pháp luật Việt Nam hiện hành không có bất kỳ quy định nào về thời hạn của giấy phép kinh doanh.
  • Đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện, pháp luật sẽ quy định thời hạn cụ thể với giấy phép kinh doanh. Ví dụ, giấy phép kinh doanh của ngành thức uống có cồn sẽ có thời hạn 5 năm.

*Tùy thuộc vào loại ngành nghề sẽ có thời hạn quy định khác nhau

4. Các hình thức giấy phép thành lập doanh nghiệp

Giấy phép thành lập doanh nghiệp được phân loại dựa theo mô hình kinh doanh mà chủ doanh nghiệp lựa chọn. Cụ thể, hình thức giấy phép thành lập công ty phân thành 4 loại:

  • Công ty tư nhân.
  • Công ty cổ phần.
  • Công ty hợp danh (dành riêng cho một số lĩnh vực đặc thù).
  • Công ty TNHH gồm: Công ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên trở lên.

Thực chất, giấy phép thành lập công ty là quyền hạn của Nhà nước trong việc đưa ra quyết định có cho phép hay không cho phép doanh nghiệp thành lập. Mặc dù có một số cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ, nhưng vẫn bị Nhà nước từ chối nếu lĩnh vực, ngành nghề đăng ký thành lập công ty ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung xã hội. Đồng thời, Nhà nước cũng sẽ hạn chế số lượng ngành nghề thành lập của doanh nghiệp sau khi được phép hoạt động.

5. Thời gian cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp

Thông thường, thời gian cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp sẽ dao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa chữa đến người thành lập doanh nghiệp.

6. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

6.1 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác, chủ sở hữu cần tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép theo quy định pháp luật.

Trường hợp đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

  • Người thực hiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc gửi thông qua đường bưu chính đến địa chỉ kể trên.
  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu như hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản yêu cầu người nộp sửa đổi hoặc bổ sung.
  • Trường hợp từ chối cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải ra thông báo nêu rõ lý do đến người nộp hồ sơ.
  • Thời gian cấp lại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Lệ phí: 50.000 VNĐ/lần.

Trường hợp đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử bằng chữ ký số

  • Người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực qua cổng thông tin mạng điện tử https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đồng thời, tiến hành thanh toán lệ phí theo quy định.
  • Người nộp sẽ nhận giấy biên nhận nộp hồ sơ sau khi hoàn tất nộp hồ sơ.
  • Nếu như hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp lại giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải ra thông báo qua cổng thông tin mạng điện tử đến doanh nghiệp về các nội dung sửa đổi, bổ sung.
  • Thời gian cấp lại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Lệ phí: Miễn phí.

Trường hợp đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng điện tử bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh

  • Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực qua cổng thông tin mạng điện tử https://dangkykinhdoanh.gov.vn.
  • Đối với các trường hợp ủy quyền thực hiện cần có văn bản ủy quyền kèm theo thông tin liên hệ của người được ủy quyền.
  • Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ, người nộp sẽ nhận được giấy biên nhận đã nộp hồ sơ đăng ký.
  • Nếu như hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp lại giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải ra thông báo qua cổng thông tin mạng điện tử đến doanh nghiệp về các nội dung sửa đổi, bổ sung.
  • Thời gian cấp lại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Lệ phí: Miễn phí.

6.2. Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp

Khi có sự thay đổi về các nội dung cơ bản của doanh nghiệp như tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kinh doanh, người đại diện.., chủ sở hữu cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép.

Trường hợp thay đổi theo quyết định của doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp trong vòng 10 ngày tính từ ngày có quyết định thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
   Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nếu như xem xét hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản yêu cầu người đăng ký thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung.
  • Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi đến người đăng ký.

Trường hợp thay đổi giấy phép thành lập doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, Trọng Tài được thực hiện theo quy trình như sau:

  • Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng Tài có hiệu lực, người làm đơn gửi đơn đề nghị thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm hồ sơ đăng ký đến Phòng Đăng Ký kinh doanh.
  • Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nếu như xem xét nội dung bản án, quyết định của Tòa án hoặc phán quyết của Trọng Tài có hiệu luật.
  • Đối với những trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu người đăng ký sửa đổi hoặc bổ sung thông tin cần thiết.
  • Trường hợp từ chối cấp sửa đổi giấy phép thành lập doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi đến người đăng ký.

Thời hạn xin giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp là 3 ngày làm việc kể từ lúc tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ cho Sở kế hoạch và Đầu tư. Nếu các giấy tờ pháp lý không gặp trục trặc, hồ sơ đầy đủ, giấy tờ hợp lệ và thực hiện đúng quy trình thì giấy phép sẽ được cấp trong 3 ngày. Tuy nhiên, hồ sơ hoặc giấy tờ có vấn đề thì thời hạn giải quyết có thể chậm hơn 1 – 2 ngày.

KẾT LUẬN

         Việc sử dụng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo sự chính xác và hiệu quả. Nếu bạn chưa chọn lựa một đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín và có kinh nghiệm để đảm bảo rằng mọi quy trình liên quan đến giấy phép kinh doanh được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả nhất thì hay tham khảo qua dịch vụ kế toán An Đức chúng tôi , sẽ được tư vấn miễn phí và giá cả ưu đãi nhất trên thị trường.