Kê khai và nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp, hộ cá thể

Giai đoạn kê khai, nộp phí môn bài 2024 lại sắp đến, trong đó người kế toàn cần hoàn thiện những giấy tờ, thủ tục nào? Bài viết dưới đây An Đức sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn chi tiết nhất về thuế môn bài!

Lệ phí môn bài. Nguồn: Internet
Lệ phí môn bài. Nguồn: Internet

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay còn được hiểu là lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đây là mức thuế doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

2. Lệ phí môn bài đối với tổ chức mới thành lập

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

TT

Đối tượng

Mức thu

1

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3 triệu đồng/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác…

1 triệu đồng/năm

* Căn cứ tính mức thu lệ phí môn bài

Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, căn cứ để nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã.
 • Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng hoặc từ 10 tỷ đồng trở xuống có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
 • Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

2. Khai và nộp lệ phí thuế môn bài Với tổ chức, doanh nghiệp

a) Khai thuế môn bài

 • Tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần khai thuế môn bài 01 (một) lần khi mới ra hoạt động kinh doanh. Hạn cuối nộp tờ khai là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp tổ chức, mới thành lập doanh nghiệp cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.
 • Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở cùng địa phương cấp tính thì tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp Tờ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, doanh nghiệp đó;
 • Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

b) Nộp lệ phí môn bài

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.
 • Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

3. Khai và nộp lệ phí thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

* Mức nộp lệ phí môn bài năm 2024

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình như sau:

Doanh thu năm trước liền kề Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã nội dung kinh tế
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm 1 2862
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm 2 2863
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm 3 2864

* Căn cứ tính lệ phí môn bài phải nộp

Cũng theo khoản 2 Điều 4 Thông tư này, căn cứ để tính lệ phí môn bài phải nộp như sau:

 • Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

a) Khai lệ phí môn bài

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh. Có khu vực cán bộ quản lý thuế sẽ phát tờ khai lệ phí môn bài, tờ khai đăng ký thuế,  còn ủy ban nhân dân phường, quận sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể đăng ký giấy phép kinh doanh…
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

b) Nộp lệ phí môn bài

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế hoặc theo thông báo nộp thuế của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi đến hộ kinh doanh cá thể bằng đường bưu điện, tổ dân phố… hộ kinh doanh căn cứ hạn nộp và số tiền thuế còn phải nộp trên thông báo đến trực tiếp ngân hàng hoặc các cơ quan được ủy nhiệm thu thuế, tránh tình trạng đưa tiền thuế cho cá nhân, tổ chức mà Pháp luật Thuế không quy định được quyền trực tiếp thu thuế, theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý chung:

 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Theo đó, số tiền phải nộp bao gồm cả số tiền gốc phải nộp và tiền chậm nộp.

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

(Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế…)

4) Thao tác nộp lệ phí Môn bài 

* Để nộp lệ phí môn bài, đầu tiên doanh nghiệp cần đăng nhập tài khoản MST-ql và làm theo các bước sau:
Bước 1: Cắm chữ ký số, Đăng nhập thuế điện tử với tên đăng nhập là : MST-QL (tức là mst và thêm đuôi “-QL”, mật khẩu nộp thuế cũ, nếu không nhớ doanh nghiệp có thể lấy lại mật khẩu với điều kiển phải có chữ ký số công ty)
Bước 2: Chọn mục Nộp thuế ==> Chọn ngân hàng đã đăng ký
Bước 3: Hệ thống thể hiện màn hình Lập giấy nộp tiền, chúng ta check vào:
+ Loại tiền tệ: VNĐ
+ Số tài khoản ngân hàng đã đăng ký tương ứng.
+ Ngân hàng ủy nhiệm thu ==> kích chọn ngân hàng mình muốn nộp cho ngân sách.
Bước 4: Chọn kỳ thuế/ngày quyết định/Thông báo : chọn nộp thuế theo năm 
Chọn nội dung các khoản nộp: chọn mục 2850 bấm vào tra cứu. Chọn một trong các tiểu mục (2862-2863-2864) ==> Nhập số tiền tương ứng.


Bước 5: Ký điện tử và nộp giấy nộp tiền.* Để tra cứu mã chương các bạn làm như sau:
Bước 1: Truy cập website: [http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp (http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp…)
Bước 2: Điền Mã số thuế của doanh nghiệp + Mã xác nhận
Bước 3: Nhấn “Tra cứu
Bước 4: Click chuột vào tên người nộp thuế được in đậm bôi đen;
Bước 5: Lấy thông tin mã chương khoản
Tìm đến ô Chương – Khoản: 7xx-1xx
Rồi nhập thông tin tiếp tục vào giấy nộp tiền theo các bước nêu trên.

Bài viết trên đây hệ thống một số thông tin và cách thức nộp phí môn bài, nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong quá tình thực hiện thì chúng tôi luôn hỗ trợ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp. Hãy để An Đức  là đối tác tin cậy của bạn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế môn bài.